Underhåll av Skutskärs vattentorn

Nu ger vi vattentornet i Skutskär ett nytt ytskikt och kontrollerar rörgalleriet. Arbetet pågår till och med november.
 
- Vi ser över vattentornet utvändigt och lagar ytskiktet där det behövs. Sen får hela tornet ny vit färg. Även invändigt gör vi en kontroll av rörgalleriet, säger Anders Larsson, enhetschef underhåll Gästrike Vatten.

Rörgalleriet är de rör som fyller tornet med vatten. Vi kontrollerar att rören är fria från rost och att kvalitén fortfarande håller. Behöver vi byta ut rör så gör vi det.
Renoveringen av vattentornet ingår i vårt löpande underhållsarbete och påverkar inte leveransen av dricksvatten i Skutskär. Arbetet pågår till november 2019.
 
Fakta om vattentornet i Skutskär
  • Det är 276 trappsteg hela vägen upp i tornet.
  • Vattentornet är nästan 41 meter högt.
  • I Älvkarleby kommun finns ett vattentorn, en så kallas högreservoar. I vattentornet lagras vatten så att hela Älvkarleby kommun har vatten dygnet runt. Det hjälper också till att utjämna trycket i vattenledningarna. Områden som ligger högt upp skulle inte få något vatten utan vattentorn.
Nyheten skapad 2019-09-24 10:16:45
Senast ändrad 2019-11-27 20:23:33
Nyheter
2019-12-09
Klass 2 A på Solängsskolan har kranmärkt sig! För eleverna är det självklart att välja kranvatten framför flaskvatten!
Läs mer
2019-11-29
I veckan blev invigningen av Gävlebocken kranmärkt och fick ett diplom för detta från Gästrike Vatten. På söndag den 1 december invigs Gävlebocken och hela eventet är Kranmärkt. Kranvatten finns tillgängligt till alla besökare. 
Läs mer
2019-11-27
Gästrike Vatten renoverar och förbättrar VA-ledningar på Stabbläggargatan, hittills har vi dragit cirka 1 kilmeter nya ledningar och lika mycket återstår till våren.  
Läs mer
2019-11-28
Vi binder ihop vattenförsörjningen mellan Örbyhus i Tierps kommun och Österbybruk och Alunda i Östhammars kommun. Samverkan om vatten kommer att gynna invånare i både Östhammars och Tierps kommuner på flertalet sätt.
 
Läs mer
2019-11-26
Från tisdag den 19 november arbetar Gästrike Vatten med ett större förnyelsearbete på ledningsnätet vid järnvägsövergången längs Gäverängevägen i Ockelbo. Detta innebär begränsad framkomlighet och övergången kan komma att stängas av. 
Läs mer
2019-11-19
Den 19 november är det världstoalettdagen, en officiell FN-dag, som syftar till att belysa problemet med bristande sanitet runt om i världen.
Läs mer