Ändring av fakturafrekvensen och Bank-id för "Mina sidor"

Från augusti 2019 kommer du som kund att få din pappersfaktura varannan månad istället för var fjärde. Detta för att det ska bli en enklare och effektivare fakturering. Och man kan nu logga in med sitt Bank-id på "Mina sidor".

Har du pappersfaktura, och fortfarande vill ha det, behöver du inte göra någonting. Förändringen sker automatiskt. 
 
E-faktura
Har du e-faktura blir det ingen förändring.
 
Med e-faktura får du din faktura varje månad. Du slipper dessutom krångliga OCR-nummer och sparar vår miljö. Anmäl dig till e-faktura via din internetbank. Fakturan kommer från respektive kommuns dotterbolag, sök efter din kommun när du anmäler dig till e-faktura.

Läs mer om fakturan här »
 
Mina sidor med Bank-id
Nu kan du logga in på ”Mina sidor” med ditt Bank-id. På ”Mina sidor” kan du hålla koll på ditt abonnemang, din förbrukningshistorik, registrera avläsning av vattenmätaren och se din fakturahistorik.
 
Privatpersoner kommer fortfarande kunna logga in med sitt kundnummer resterande del av 2019, från 2020 kommer du bara kunna logga in med ditt Bank-id.
För företag, kommuner och föreningar blir det ingen förändring, ni kommer fortfarande att kunna logga in med organisationsnummer och kundnummer.
 
Mina sidor hittar du här »

 
Nyheten skapad 2019-08-23 08:49:27
Senast ändrad 2019-08-23 08:49:27
Nyheter
2019-09-23
Kundtjänst stängt 23 september
Måndagen den 23 september har vår kundtjänst stängt mellan klockan 14-15 med anledning av ett avdelningsmöte. Välkommen att kontakta oss igen på tisdag den 24 september, eller via e-post till info@gastrikevatten.se
2019-09-19
Med ljudscanning så kartlägger vi hur statusen är på ledningsnätet för spillvatten i hela Älvkarleby kommun under hösten.
Läs mer
2019-08-27
Säker och robust leverans av dricksvatten är en grundförutsättning för vårt samhälle. När vi blir fler i regionen behöver vi även mer dricksvatten för att möjliggöra tillväxt. 
Läs mer
2019-08-23
Från augusti 2019 kommer våra kunder att få sin pappersfaktura varannan månad istället för var fjärde. Detta för att det ska bli en enklare och effektivare fakturering. Och man kan nu logga in med sitt Bank-id på "Mina sidor".
Läs mer
2019-08-22
Från september 2019 byter vi ut cirka 2 000 vattenmätare i Älvkarleby kommun. Vi byter ut dagens mekaniska vattenmätare mot nya digitala. En digital vattenmätare läses automatiskt av regelbundet och våra kunder betalar för en exakt vattenförbrukning istället för en preliminär. 
Läs mer
2019-07-08
Tack för att du följer våra uppmaningar och restriktioner - tillsammans gör vi skillnad!
Vattensituationen är fortfarande ansträngd i Östhammars kommun och bevattningsförbudet gäller fortfarande. I Gävle-Valbo med ytterområden, centrala Ockelbo och Lingbo gäller fortfarande uppmaningen om att spara vatten. Grundvattennivåerna är fortfarande låga.
Läs mer