Ändring av fakturafrekvensen och Bank-id för "Mina sidor"

Från augusti 2019 kommer du som kund att få din pappersfaktura varannan månad istället för var fjärde. Detta för att det ska bli en enklare och effektivare fakturering. Och man kan nu logga in med sitt Bank-id på "Mina sidor".

Har du pappersfaktura, och fortfarande vill ha det, behöver du inte göra någonting. Förändringen sker automatiskt. 
 
E-faktura
Har du e-faktura blir det ingen förändring.
 
Med e-faktura får du din faktura varje månad. Du slipper dessutom krångliga OCR-nummer och sparar vår miljö. Anmäl dig till e-faktura via din internetbank. Fakturan kommer från respektive kommuns dotterbolag, sök efter din kommun när du anmäler dig till e-faktura.

Läs mer om fakturan här »
 
Mina sidor med Bank-id
Nu kan du logga in på ”Mina sidor” med ditt Bank-id. På ”Mina sidor” kan du hålla koll på ditt abonnemang, din förbrukningshistorik, registrera avläsning av vattenmätaren och se din fakturahistorik.
 
Privatpersoner kommer fortfarande kunna logga in med sitt kundnummer resterande del av 2019, från 2020 kommer du bara kunna logga in med ditt Bank-id.
För företag, kommuner och föreningar blir det ingen förändring, ni kommer fortfarande att kunna logga in med organisationsnummer och kundnummer.
 
Mina sidor hittar du här »

 
Nyheten skapad 2019-08-23 08:49:27
Senast ändrad 2019-10-16 11:06:17
Nyheter
2019-10-16
Gästrike Vatten bygger VA-ledningar till det nya bostadsområdet på Philipsson-tomten.  
Läs mer
2019-10-16
Vi hade igår förmånen att få utbilda politiker i kommunstyrelse och samhällsbyggnadsnämnden samt tjänstemän i Östhammar kommun om vatten och avlopp. Vi pratade om våra olika ansvar, roller och arbetsgång samt status och åtgärdsförslag för den kommunala VA-situationen i Östhammars kommun. Östhammar kommun berättade om den kommunala tillväxtstrategin aktuella detaljplaner.
Läs mer
2019-10-03
Sommarens vattenbesparingar och åtgärder i Östhammars kommun och Gävle-Valbo området har gett resultat. Därför lättar vi nu på bevattningsförbudet i Östhammars kommun och går över i gult läge. I Gävle-Valbo med ytterområden går vi över i grönt läge. Vi har minskat produktionen med nästan 32 miljoner liter vatten i Östhammars kommun och med 12 miljoner liter vatten i Valbo, Gävle kommun, jämfört med perioden juni till augusti föregående år. Det är totalt 146 000 badkar! Att vi även har full drift på anläggningen som ger oss mer grundvatten med renat ytvatten från Gavleån har hjälpt till att förbättra läget. 
Läs mer
2019-09-26
Vår verksamhet är en kugge i samhällsutvecklingen! Genom att dela med oss av våra erfarenheter av samverkan och hållbar utveckling av våra VA-tjänster gör vi varandra bättre! Vattnet har inga gränser.
Läs mer
2019-09-24
Nu ger vi vattentornet i Skutskär ett nytt ytskikt och kontrollerar rörgalleriet. Arbetet pågår till och med november.
Läs mer