Meny

Vi byter till digitala vattenmätare

Från september 2019 byter vi ut cirka 2 000 vattenmätare i Älvkarleby kommun. Vi byter ut dagens mekaniska vattenmätare mot nya digitala. En digital vattenmätare läses automatiskt av regelbundet och våra kunder betalar för en exakt vattenförbrukning istället för en preliminär. 
 
Att byta ut alla vattenmätare mot nya digitala i Älvkarleby kommun är ett led i att effektivisera arbetet och minska kostnaderna. Först ut är Älvkarleby kommun med start i september och vi räknar med att vara klara 2020.
 
- För våra kunder innebär det att dem inte längre behöver läsa av mätaren själva och rapportera in till oss, säger Katarina Sundqvist, enhetschef Gästrike Vatten. Vi kommer i stället att läsa av mätaren automatiskt, några gånger per år. Det innebär att alla betalar för den faktiska förbrukningen istället för en preliminär. Den kan också avslöja läckage i ett tidigt skede. Dessutom minskar även administrationshanteringen för Gästrike Vatten.

I vanliga fall sker rutinbyten på en vattenmätare vart femte till tionde år men nu byter vi ett flertal mätare i förtid för att snabba på övergången till digitala mätare. Mätaren är batteridriven med batterier som har en livslängd på 16 år, och den kommer att bytas ut var tionde år. Mätarställningen hämtas in via en elektronisk ultraljudsvattenmätare med inbyggd radiosändare. Mätaren läses av snabbt och effektivt genom att köra förbi fastigheten vilket är både tids- och kostnadsbesparande.
 
Bytet till digitala vattenmätare ligger i vår fem-årsplan för Älvkarleby Vatten och påverkar inte brukningsavgiften.
 
- Våra andra kommuner, Gävle, Hofors, Ockelbo och Östhammar får digitala vattenmätare successivt när rutinbyten sker, vilket är vart femte till tionde år, säger Katarina.
 
Läs mer om bytet till digtala vattenmätare här »


 
Nyheten skapad 2019-08-22 10:38:25
Senast ändrad 2019-10-02 13:01:25
Nyheter
2020-02-19
Gästrike återvinnare har kranmärkt sin verksamhet och väljer kranvatten istället för buteljerat och förpackat vatten. De hoppas att fler tar ställning för att minska sitt avfall och dricka världens bästa och godaste kranvatten.
Läs mer
2020-01-16
Den 16 januari besökte Gästrike Vatten klass 2B på Solängsskolan för att prata om vatten.
Läs mer
2019-12-20
Jul- och nyårshelgerna närmar sig, men dricksvattenproduktionen och avloppsreningen tar aldrig ledigt!
Läs mer
2019-12-18
Nu är det sista beslutet fattat för att kunna binda ihop vattenförsörjningen mellan Örbyhus i Tierps kommun och Österbybruk och Alunda i Östhammars kommun.
Läs mer
2019-12-18
Gästrike Vatten hade idag glädjen att överlämna diplom till Furuviks Grävtjänst AB som har kranmärkt hela sin verksamhet.  
Läs mer
2019-12-17
När du skinkan kokt
är det väldigt klokt
Att fettet ned i tratten hälla
så slipper avloppet att svälla
Läs mer