Vi byter till digitala vattenmätare

Från september 2019 byter vi ut cirka 2 000 vattenmätare i Älvkarleby kommun. Vi byter ut dagens mekaniska vattenmätare mot nya digitala. En digital vattenmätare läses automatiskt av regelbundet och våra kunder betalar för en exakt vattenförbrukning istället för en preliminär. 
 
Att byta ut alla vattenmätare mot nya digitala i Älvkarleby kommun är ett led i att effektivisera arbetet och minska kostnaderna. Först ut är Älvkarleby kommun med start i september och vi räknar med att vara klara 2020.
 
- För våra kunder innebär det att dem inte längre behöver läsa av mätaren själva och rapportera in till oss, säger Katarina Sundqvist, enhetschef Gästrike Vatten. Vi kommer i stället att läsa av mätaren automatiskt, några gånger per år. Det innebär att alla betalar för den faktiska förbrukningen istället för en preliminär. Den kan också avslöja läckage i ett tidigt skede. Dessutom minskar även administrationshanteringen för Gästrike Vatten.

I vanliga fall sker rutinbyten på en vattenmätare vart femte till tionde år men nu byter vi ett flertal mätare i förtid för att snabba på övergången till digitala mätare. Mätaren är batteridriven med batterier som har en livslängd på 16 år, och den kommer att bytas ut var tionde år. Mätarställningen hämtas in via en elektronisk ultraljudsvattenmätare med inbyggd radiosändare. Mätaren läses av snabbt och effektivt genom att köra förbi fastigheten vilket är både tids- och kostnadsbesparande.
 
Bytet till digitala vattenmätare ligger i vår fem-årsplan för Älvkarleby Vatten och påverkar inte brukningsavgiften.
 
- Våra andra kommuner, Gävle, Hofors, Ockelbo och Östhammar får digitala vattenmätare successivt när rutinbyten sker, vilket är vart femte till tionde år, säger Katarina.
 
Läs mer om bytet till digtala vattenmätare här »


 
Nyheten skapad 2019-08-22 10:38:25
Senast ändrad 2019-08-23 10:52:23
Nyheter
2019-09-23
Kundtjänst stängt 23 september
Måndagen den 23 september har vår kundtjänst stängt mellan klockan 14-15 med anledning av ett avdelningsmöte. Välkommen att kontakta oss igen på tisdag den 24 september, eller via e-post till info@gastrikevatten.se
2019-09-19
Med ljudscanning så kartlägger vi hur statusen är på ledningsnätet för spillvatten i hela Älvkarleby kommun under hösten.
Läs mer
2019-08-27
Säker och robust leverans av dricksvatten är en grundförutsättning för vårt samhälle. När vi blir fler i regionen behöver vi även mer dricksvatten för att möjliggöra tillväxt. 
Läs mer
2019-08-23
Från augusti 2019 kommer våra kunder att få sin pappersfaktura varannan månad istället för var fjärde. Detta för att det ska bli en enklare och effektivare fakturering. Och man kan nu logga in med sitt Bank-id på "Mina sidor".
Läs mer
2019-08-22
Från september 2019 byter vi ut cirka 2 000 vattenmätare i Älvkarleby kommun. Vi byter ut dagens mekaniska vattenmätare mot nya digitala. En digital vattenmätare läses automatiskt av regelbundet och våra kunder betalar för en exakt vattenförbrukning istället för en preliminär. 
Läs mer
2019-07-08
Tack för att du följer våra uppmaningar och restriktioner - tillsammans gör vi skillnad!
Vattensituationen är fortfarande ansträngd i Östhammars kommun och bevattningsförbudet gäller fortfarande. I Gävle-Valbo med ytterområden, centrala Ockelbo och Lingbo gäller fortfarande uppmaningen om att spara vatten. Grundvattennivåerna är fortfarande låga.
Läs mer