Meny

Tack för att du sparar vatten!

Tack för att du följer våra uppmaningar och restriktioner - tillsammans gör vi skillnad! Vattensituationen är fortfarande ansträngd i Östhammars kommun och bevattningsförbudet gäller fortfarande. I Gävle-Valbo med ytterområden, centrala Ockelbo och Lingbo gäller fortfarande uppmaningen om att spara vatten. Grundvattennivåerna är fortfarande låga.
 
Restriktioner för hela Östhammars kommunFrån den 6 maj och tills vidare gäller bevattningsförbud i hela Östhammars kommun. Situationen är fortfarande ansträngd, den nederbörd som kommer nu tas främst upp av växtlighet. Det är många små vattenmagasin och vattennivåerna kan förändras fort, vi behöver mycket mer nederbörd för att fylla på grundvattenmagasinen.

Snabb påverkan på ett litet grundvattenmagasin


Detta gäller
Restriktionerna för vattenanvändningen innebär att det kommunala dricksvattnet i första hand ska användas till mat, dryck och hygien. Tack för att du hjälper till att spara på grundvattnet så att det räcker till förskolor, äldreboenden och vardagslivet hemma!
 
  • Vattna inte med dricksvatten. Samla upp och använd regnvatten till bevattning istället.
  • Fyll inte pooler, spabad eller badtunnor med dricksvatten. Besök istället de kommunala badplatserna.
  • Bevattna inte fotbollsplaner, tennisplaner eller liknande med dricksvatten.
  • Tvätta inte bilen med dricksvatten med vattenslang eller högtryckstvätt. Använd istället auktoriserade tvätthallar och självservicehallar som återanvänder tvättvattnet.
  • Tvätta inte fasader, altaner, staket eller liknande med dricksvatten med vattenslang eller högtryckstvätt. 
 
Lägesbild för Gävle, Hofors, Ockelbo och Älvkarleby kommuner
Grundvattennivåerna är fortfarande låga i Gävle och Ockelbo, där gäller fortfarande uppmaningen om att spara på vattnet. Tillsammans kan vi göra skillnad och undvika att hamna i ett läge med restriktioner i även dessa kommuner. I Hofors och Älvkarleby kommuner är bedömningen i dagsläget att vattnet räcker, men man ska givetvis alltid använda vattnet smart.
Läs mer om läget i varje kommun här »
 
Gästrike Vatten övervakar nivåerna kontinuerligt och skulle det bli en förändring så talar vi om det.
Nyheten skapad 2019-07-08 07:57:33
Senast ändrad 2019-10-02 13:01:11
Nyheter
2020-02-19
Gästrike återvinnare har kranmärkt sin verksamhet och väljer kranvatten istället för buteljerat och förpackat vatten. De hoppas att fler tar ställning för att minska sitt avfall och dricka världens bästa och godaste kranvatten.
Läs mer
2020-01-16
Den 16 januari besökte Gästrike Vatten klass 2B på Solängsskolan för att prata om vatten.
Läs mer
2019-12-20
Jul- och nyårshelgerna närmar sig, men dricksvattenproduktionen och avloppsreningen tar aldrig ledigt!
Läs mer
2019-12-18
Nu är det sista beslutet fattat för att kunna binda ihop vattenförsörjningen mellan Örbyhus i Tierps kommun och Österbybruk och Alunda i Östhammars kommun.
Läs mer
2019-12-18
Gästrike Vatten hade idag glädjen att överlämna diplom till Furuviks Grävtjänst AB som har kranmärkt hela sin verksamhet.  
Läs mer
2019-12-17
När du skinkan kokt
är det väldigt klokt
Att fettet ned i tratten hälla
så slipper avloppet att svälla
Läs mer