Tack för att du sparar vatten!

Tack för att du följer våra uppmaningar och restriktioner - tillsammans gör vi skillnad! Vattensituationen är fortfarande ansträngd i Östhammars kommun och bevattningsförbudet gäller fortfarande. I Gävle-Valbo med ytterområden, centrala Ockelbo och Lingbo gäller fortfarande uppmaningen om att spara vatten. Grundvattennivåerna är fortfarande låga.
 
Restriktioner för hela Östhammars kommunFrån den 6 maj och tills vidare gäller bevattningsförbud i hela Östhammars kommun. Situationen är fortfarande ansträngd, den nederbörd som kommer nu tas främst upp av växtlighet. Det är många små vattenmagasin och vattennivåerna kan förändras fort, vi behöver mycket mer nederbörd för att fylla på grundvattenmagasinen.

Snabb påverkan på ett litet grundvattenmagasin


Detta gäller
Restriktionerna för vattenanvändningen innebär att det kommunala dricksvattnet i första hand ska användas till mat, dryck och hygien. Tack för att du hjälper till att spara på grundvattnet så att det räcker till förskolor, äldreboenden och vardagslivet hemma!
 
  • Vattna inte med dricksvatten. Samla upp och använd regnvatten till bevattning istället.
  • Fyll inte pooler, spabad eller badtunnor med dricksvatten. Besök istället de kommunala badplatserna.
  • Bevattna inte fotbollsplaner, tennisplaner eller liknande med dricksvatten.
  • Tvätta inte bilen med dricksvatten med vattenslang eller högtryckstvätt. Använd istället auktoriserade tvätthallar och självservicehallar som återanvänder tvättvattnet.
  • Tvätta inte fasader, altaner, staket eller liknande med dricksvatten med vattenslang eller högtryckstvätt. 
 
Lägesbild för Gävle, Hofors, Ockelbo och Älvkarleby kommuner
Grundvattennivåerna är fortfarande låga i Gävle och Ockelbo, där gäller fortfarande uppmaningen om att spara på vattnet. Tillsammans kan vi göra skillnad och undvika att hamna i ett läge med restriktioner i även dessa kommuner. I Hofors och Älvkarleby kommuner är bedömningen i dagsläget att vattnet räcker, men man ska givetvis alltid använda vattnet smart.
Läs mer om läget i varje kommun här »
 
Gästrike Vatten övervakar nivåerna kontinuerligt och skulle det bli en förändring så talar vi om det.
Nyheten skapad 2019-07-08 07:57:33
Senast ändrad 2019-07-08 08:02:30
Nyheter
2019-09-23
Kundtjänst stängt 23 september
Måndagen den 23 september har vår kundtjänst stängt mellan klockan 14-15 med anledning av ett avdelningsmöte. Välkommen att kontakta oss igen på tisdag den 24 september, eller via e-post till info@gastrikevatten.se
2019-09-19
Med ljudscanning så kartlägger vi hur statusen är på ledningsnätet för spillvatten i hela Älvkarleby kommun under hösten.
Läs mer
2019-08-27
Säker och robust leverans av dricksvatten är en grundförutsättning för vårt samhälle. När vi blir fler i regionen behöver vi även mer dricksvatten för att möjliggöra tillväxt. 
Läs mer
2019-08-23
Från augusti 2019 kommer våra kunder att få sin pappersfaktura varannan månad istället för var fjärde. Detta för att det ska bli en enklare och effektivare fakturering. Och man kan nu logga in med sitt Bank-id på "Mina sidor".
Läs mer
2019-08-22
Från september 2019 byter vi ut cirka 2 000 vattenmätare i Älvkarleby kommun. Vi byter ut dagens mekaniska vattenmätare mot nya digitala. En digital vattenmätare läses automatiskt av regelbundet och våra kunder betalar för en exakt vattenförbrukning istället för en preliminär. 
Läs mer
2019-07-08
Tack för att du följer våra uppmaningar och restriktioner - tillsammans gör vi skillnad!
Vattensituationen är fortfarande ansträngd i Östhammars kommun och bevattningsförbudet gäller fortfarande. I Gävle-Valbo med ytterområden, centrala Ockelbo och Lingbo gäller fortfarande uppmaningen om att spara vatten. Grundvattennivåerna är fortfarande låga.
Läs mer