Lyckat öppet hus i Östhammar!

Onsdagen den 29 maj bjöd vi in till öppet hus hos oss i Östhammar för att berätta mer om vår verksamhet, ​om vårt arbete i kommunen, vattenläget och hur vi jobbar framåt för att vattenläget ska bli bättre. Och för att visa hur allt funkar. Det var en lyckad dag med många besökare! Tack till alla er som kom!
 
Vi hade flera stationer där man kunde se vad vi gör och hur det funkar. De stationer som lockade flest besökare var läcksökning och vårt vattenlabb.
 
- Vi visade hur vi gör när vi söker efter läckor och hur mycket vatten vi har sparat genom att laga flera vattenläckor på ledningsnätet, säger Joakim Karlsson, underhållstekniker. Vi har även uppdaterat kartan med allt kommunalt ledningsnät i hela kommunen, det gör att vi har lättare att veta vart vi ska leta.


 
I vårt vattenlabb kan vi själva ta snabbprover för att få en första indikering om det finns bakterier i vattnet.

- Det tar cirka 18 timmar att få svar på ett av våra egna snabbprover, när vi skickar iväg det tar det cirka 36 timmar att få svar, säger Benny Andersson, processtekniker. Ibland behöver vi även skicka iväg vattenprover men genom att vi har ett eget labb kan vi få snabbare svar och gå ut med information till invånarna.

För att informera om vattenläckor och andra driftstöringar så använder vi oss av sms. Alla som är folkbokförda på den adress det gäller får ett sms. Får du inte sms kan det bero på att du kanske har ett kontantkort. Läs mer och registrera dig här »
 
Vattenläget i hela Östhammars kommun är fortfarande ansträngd. Därför gäller restriktioner för vattenanvändningen i hela kommunen från den 6 maj och tills vidare. Läs mer om vattenläget här »
 
Har du frågor om vattnet och avloppet är du alltid välkommen att höra av dig till oss! 020-37 93 00 eller info@gastrikevatten.se


Nyheten skapad 2019-06-04 08:57:15
Senast ändrad 2019-08-27 08:29:43
Nyheter
2019-11-29
I veckan blev invigningen av Gävlebocken kranmärkt och fick ett diplom för detta från Gästrike Vatten. På söndag den 1 december invigs Gävlebocken och hela eventet är Kranmärkt. Kranvatten finns tillgängligt till alla besökare. 
Läs mer
2019-11-27
Gästrike Vatten renoverar och förbättrar VA-ledningar på Stabbläggargatan, hittills har vi dragit cirka 1 kilmeter nya ledningar och lika mycket återstår till våren.  
Läs mer
2019-11-28
Vi binder ihop vattenförsörjningen mellan Örbyhus i Tierps kommun och Österbybruk och Alunda i Östhammars kommun. Samverkan om vatten kommer att gynna invånare i både Östhammars och Tierps kommuner på flertalet sätt.
 
Läs mer
2019-11-26
Från tisdag den 19 november arbetar Gästrike Vatten med ett större förnyelsearbete på ledningsnätet vid järnvägsövergången längs Gäverängevägen i Ockelbo. Detta innebär begränsad framkomlighet och övergången kan komma att stängas av. 
Läs mer
2019-11-19
Den 19 november är det världstoalettdagen, en officiell FN-dag, som syftar till att belysa problemet med bristande sanitet runt om i världen.
Läs mer
2019-10-16
Gästrike Vatten bygger VA-ledningar till det nya bostadsområdet på Philipsson-tomten.  
Läs mer
2019-10-16
Vi hade igår förmånen att få utbilda politiker i kommunstyrelse och samhällsbyggnadsnämnden samt tjänstemän i Östhammar kommun om vatten och avlopp. Vi pratade om våra olika ansvar, roller och arbetsgång samt status och åtgärdsförslag för den kommunala VA-situationen i Östhammars kommun. Östhammar kommun berättade om den kommunala tillväxtstrategin aktuella detaljplaner.
Läs mer