Meny

Nu finns det kommunalt VA i Sälgsjön

120 fastighetsägare i Sälgsjön har nu tillgång till kommunalt VA och de första fastighetsägarna är redan inkopplade. I samband med att Gästrike Vatten avslutar projektet VA Sälgsjön startar fastighetsägarnas projekt med att utföra VA-installationer på sina egna fastigheter. 

Fastighetsägarna har varit positivt inställda till VA-projektet trots utmaningar med framkomlighet, buller och damm som följer av en större entreprenad inne i ett bostadsområde. 

Ett gott samarbete med fastighetsägarna är ett måste för att kunna genomföra den här typen av projekt säger Stefan Hedström, projektledare på Gästrike Vatten.

Fakta om projektet
120 fastigheter
6 km schaktlängd
12 km ledningar
1 st pumpstation
1 st tryckstegring


 
Nyheten skapad 2019-05-13 13:26:17
Senast ändrad 2019-07-04 12:38:04
Nyheter
2020-02-19
Gästrike återvinnare har kranmärkt sin verksamhet och väljer kranvatten istället för buteljerat och förpackat vatten. De hoppas att fler tar ställning för att minska sitt avfall och dricka världens bästa och godaste kranvatten.
Läs mer
2020-01-16
Den 16 januari besökte Gästrike Vatten klass 2B på Solängsskolan för att prata om vatten.
Läs mer
2019-12-20
Jul- och nyårshelgerna närmar sig, men dricksvattenproduktionen och avloppsreningen tar aldrig ledigt!
Läs mer
2019-12-18
Nu är det sista beslutet fattat för att kunna binda ihop vattenförsörjningen mellan Örbyhus i Tierps kommun och Österbybruk och Alunda i Östhammars kommun.
Läs mer
2019-12-18
Gästrike Vatten hade idag glädjen att överlämna diplom till Furuviks Grävtjänst AB som har kranmärkt hela sin verksamhet.  
Läs mer
2019-12-17
När du skinkan kokt
är det väldigt klokt
Att fettet ned i tratten hälla
så slipper avloppet att svälla
Läs mer