Nu inviger vi Älvkarleby kommuns första vattenkiosk!

Sverige har ett av världens bästa dricksvatten och det är vårt mest värdefulla livsmedel! För att trygga leveransen här och nu för våra kunder behöver vi skydda vårt dricksvatten och leveransen av det, att bygga vattenkiosker och låsa vattenposter är två sätt.
 
Vattenkiosker är en tankstation för vatten. Där kan entreprenörer som har ett abonnemang hos oss tanka vatten snabbt och smidigt. Det finns även en mindre kran där mindre mängder dricksvatten kan hämtas gratis, vid till exempel vattenavbrott.
 
- Vattenkioskerna är vårt sätt att ha kontroll på vem och vart vatten tas ur vårt ledningsnät.Vattenkiosken förhindrar att smitta kan komma in i ledningsnäten och finns på ställen med tillräcklig kapacitet i ledningsnätet. Detta skydd finns inte i våra vattenposter och därför har vi sedan en tid börjat att låsa dem efter hand, säger Katarina Sundqvist, enhetschef kund Gästrike Vatten.
 
Vår första vattenkiosk i Älvkarleby kommun står nu klar och vi vill bjuda in till vår invigning av den!
 
Välkommen på invigning av vattenkiosken i Skutskär

Måndagen den 6 maj 2019 klockan 14:30. I korsningen Industrigatan och Golfvägen, Skutskär.

Det här händer
  • Vattenkiosken invigs av Lena Blad, VD och Katarina Sundqvist, enhetschef kund Gästrike Vatten samt Bert-Ola Dahlgren, chef för samhällsbyggnadsförvaltningen i Älvkarleby kommun
  • Jannes Slam- och Spolservice fyller sin spolbil
  • Visning av vattenkiosken och hur man kan fylla sin vattenflaska eller kärl
  • Vi finns tillgängliga för frågor 

Låsa vattenposter
Genom att låsa vattenposter gör vi leveransen av dricksvatten säkrare. I en del ledningar är det naturligt ganska lågt tryck och om någon plötsligt tar mycket vatten så kan vattnet ta slut för de som bor i närheten. När vattentrycket blir för lågt i ledningarna riskerar man att undertrycket drar in bakterier eller andra föroreningar i vattnet.
 
- Vattenförsörjning är en av våra viktiga samhällsfunktioner. Det känns bra att vi tillsammans tar ytterligare steg för att boende i Älvkarleby kommun ska ha en trygg vattenleverans, säger Bert-Ola Dahlgren, chef för samhällsbyggnadsförvaltningen i Älvkarleby kommun.

Flera sätt att skydda
Att bygga vattenkiosker och låsa vattenposter är två sätt att skydda vårt dricksvatten på. Ett annat är att inrätta ett vattenskyddsområde. Ett vattenskyddsområde innebär att området är skyddat ur ett flergenerationsperspektiv och föreskrifter anpassas till det enskilda områdets behov och känslighet. Vi har också ett nära samarbete med räddningstjänsten så att vi kan vi agera snabbt om något händer, och genom en bra kontakt med kommuner så får vi koll på bland annat närliggande enskilda avlopp.
Nyheten skapad 2019-05-06 10:08:17
Senast ändrad 2019-05-28 21:15:37
Nyheter
2019-07-08
Tack för att du följer våra uppmaningar och restriktioner - tillsammans gör vi skillnad!
Vattensituationen är fortfarande ansträngd i Östhammars kommun och bevattningsförbudet gäller fortfarande. I Gävle-Valbo med ytterområden, centrala Ockelbo och Lingbo gäller fortfarande uppmaningen om att spara vatten. Grundvattennivåerna är fortfarande låga.
Läs mer
2019-06-28

Gästrike Vatten bjöd in till grillkväll till boende i Råbacka / Tjärnäs på kvällen den 26 juni.

Läs mer
2019-06-18
Höjd VA-taxa i Gävle för tre år
För att vi fortsatt ska säkra leveransen av dricksvatten och rena avloppsvattnet för Gävle behöver vi fortsätta att utveckla det befintliga VA-nätet i takt med att Gävle kommun växer. Därför höjer vi nu brukningstaxan i Gävle stegvis tre år framåt. Anledningen till höjningen innefattar bland annat omfattande investeringar i nytt vattenverk och reningsverk samt en fortsatt hög tillväxt genom fler exploateringsområden. Läs mer
2019-06-04
Onsdagen den 29 maj bjöd vi in till öppet hus hos oss i Östhammar för att berätta mer om vår verksamhet, ​om vårt arbete i kommunen, vattenläget och hur vi jobbar framåt för att vattenläget ska bli bättre. Och för att visa hur allt funkar. Det var en lyckad dag med många besökare! Tack till alla er som kom!
Läs mer
2019-05-23
Bevattningsförbudet gäller fortfarande i hela Östhammars kommun och i Gävle-Valbo med ytterområden, centrala Ockelbo och Lingbo gäller fortfarande uppmaningen om att spara vatten. Grundvattennivåerna är fortfarande låga. Tack för att du följer våra uppmaningar och restriktioner, tillsammans gör vi skillnad!
Läs mer
2019-05-15
I Östhammars kommun pågår många arbeten med att förbättra det kommunala dricksvattnet, avloppshanteringen och ledningsnätet samt effektivisera och minimera användningen av dricksvatten. Gästrike Vatten arbetar med flera underhålls- och utvecklingsprojekt av reningsverk och vattenverk samt utredningar inom grundvatten, vattentäkter och reningsprocesser.
Läs mer