Meny

Nu inviger vi Älvkarleby kommuns första vattenkiosk!

Sverige har ett av världens bästa dricksvatten och det är vårt mest värdefulla livsmedel! För att trygga leveransen här och nu för våra kunder behöver vi skydda vårt dricksvatten och leveransen av det, att bygga vattenkiosker och låsa vattenposter är två sätt.
 
Vattenkiosker är en tankstation för vatten. Där kan entreprenörer som har ett abonnemang hos oss tanka vatten snabbt och smidigt. Det finns även en mindre kran där mindre mängder dricksvatten kan hämtas gratis, vid till exempel vattenavbrott.
 
- Vattenkioskerna är vårt sätt att ha kontroll på vem och vart vatten tas ur vårt ledningsnät.Vattenkiosken förhindrar att smitta kan komma in i ledningsnäten och finns på ställen med tillräcklig kapacitet i ledningsnätet. Detta skydd finns inte i våra vattenposter och därför har vi sedan en tid börjat att låsa dem efter hand, säger Katarina Sundqvist, enhetschef kund Gästrike Vatten.
 
Vår första vattenkiosk i Älvkarleby kommun står nu klar och vi vill bjuda in till vår invigning av den!
 
Välkommen på invigning av vattenkiosken i Skutskär

Måndagen den 6 maj 2019 klockan 14:30. I korsningen Industrigatan och Golfvägen, Skutskär.

Det här händer
  • Vattenkiosken invigs av Lena Blad, VD och Katarina Sundqvist, enhetschef kund Gästrike Vatten samt Bert-Ola Dahlgren, chef för samhällsbyggnadsförvaltningen i Älvkarleby kommun
  • Jannes Slam- och Spolservice fyller sin spolbil
  • Visning av vattenkiosken och hur man kan fylla sin vattenflaska eller kärl
  • Vi finns tillgängliga för frågor 

Låsa vattenposter
Genom att låsa vattenposter gör vi leveransen av dricksvatten säkrare. I en del ledningar är det naturligt ganska lågt tryck och om någon plötsligt tar mycket vatten så kan vattnet ta slut för de som bor i närheten. När vattentrycket blir för lågt i ledningarna riskerar man att undertrycket drar in bakterier eller andra föroreningar i vattnet.
 
- Vattenförsörjning är en av våra viktiga samhällsfunktioner. Det känns bra att vi tillsammans tar ytterligare steg för att boende i Älvkarleby kommun ska ha en trygg vattenleverans, säger Bert-Ola Dahlgren, chef för samhällsbyggnadsförvaltningen i Älvkarleby kommun.

Flera sätt att skydda
Att bygga vattenkiosker och låsa vattenposter är två sätt att skydda vårt dricksvatten på. Ett annat är att inrätta ett vattenskyddsområde. Ett vattenskyddsområde innebär att området är skyddat ur ett flergenerationsperspektiv och föreskrifter anpassas till det enskilda områdets behov och känslighet. Vi har också ett nära samarbete med räddningstjänsten så att vi kan vi agera snabbt om något händer, och genom en bra kontakt med kommuner så får vi koll på bland annat närliggande enskilda avlopp.
Nyheten skapad 2019-05-06 10:08:17
Senast ändrad 2019-05-28 21:15:37
Nyheter
2020-06-01
Drygt 200 kunder i Lexe får högre tryck i kranen när den nya tryckstegeringsstationen tas i drift 1 juni 2020.
Läs mer
2020-05-26
Östhammars kommun har små grundvattenmagasin och vi ser att grundvattennivåerna har börjat sjunka. Vi arbetar med flera åtgärder för att trygga vattenförsörjningen och tills det är klart behöver vi alla hjälpas åt att spara på vattnet.
Läs mer
2020-05-18
Restriktioner för vattenanvändningen införs för hela Östhammars kommun från den 18 maj. Det är små grundvattenmagasin i hela kommunen och vi ser att grundvattennivåerna börjat sjunka. Den nederbörd som kommer nu tas främst upp av växter och natur, och vi kan inte förvänta oss någon mer påfyllning av grundvattenmagasinen förrän i höst. Alla behöver hjälpas åt för att spara på vattnet nu!
Läs mer
2020-04-29
Vi önskar alla en skön valborg och ger 500 vattenflaskor och 1 500 overheadark för att tillverka skydd till vård- och omsorgspersonal av till våra kommuner.
Läs mer
2020-04-29
Grundvattennivåerna är fortfarande låga hela Östhammars kommun samt i delar av Ockelbo kommun. Alla behöver hjälpas åt att spara på vattnet genom att använda det smart! De låga nivåerna beror på de senaste årens underskott av nederbörd.
Läs mer
2020-03-18
Information med anledning av Coronaviruset, covid-19
För oss på Gästrike Vatten är det alltid viktigt att agera ansvarsfullt för våra medarbetare, kunder, avtalsparter och samhället i stort. Att leverera vatten i din kran och ta hand om ditt avloppsvatten dygnet runt, året om är en självklarhet för oss. Läs mer här 
2020-04-22
Visste du att smutsen på våra bilar bland annat innehåller oljerester och tungmetaller, som följer med i tvättvattnet när bilen tvättas? Om du tvättar bilen hemma på garageuppfarten eller gatan, finns det risk att orenat vatten rinner vidare ut i våra sjöar och hav. Välj biltvätten istället så får du tid för annat och en ren bil samtidigt som du tar hand om vår miljö.
Läs mer
2020-04-09
Vår verksamhet finns tillgänglig för dig dygnet runt, året om. Du kan alltid nå oss via vår felanmälan. 
Läs mer
2020-04-03
Nu bygger vi en vattenledning som är drygt tre mil lång från Örbyhus i Tierps kommun till Alunda i Östhammars kommun!
 
Läs mer
2020-03-20
För oss på Gästrike Vatten är det alltid viktigt att agera ansvarsfullt för våra medarbetare, kunder, avtalsparter och samhället i stort. Att leverera vatten i din kran och ta hand om ditt avloppsvatten dygnet runt, året om är en självklarhet för oss.
Läs mer