Nu inviger vi Älvkarleby kommuns första vattenkiosk!

Sverige har ett av världens bästa dricksvatten och det är vårt mest värdefulla livsmedel! För att trygga leveransen här och nu för våra kunder behöver vi skydda vårt dricksvatten och leveransen av det, att bygga vattenkiosker och låsa vattenposter är två sätt.
 
Vattenkiosker är en tankstation för vatten. Där kan entreprenörer som har ett abonnemang hos oss tanka vatten snabbt och smidigt. Det finns även en mindre kran där mindre mängder dricksvatten kan hämtas gratis, vid till exempel vattenavbrott.
 
- Vattenkioskerna är vårt sätt att ha kontroll på vem och vart vatten tas ur vårt ledningsnät.Vattenkiosken förhindrar att smitta kan komma in i ledningsnäten och finns på ställen med tillräcklig kapacitet i ledningsnätet. Detta skydd finns inte i våra vattenposter och därför har vi sedan en tid börjat att låsa dem efter hand, säger Katarina Sundqvist, enhetschef kund Gästrike Vatten.
 
Vår första vattenkiosk i Älvkarleby kommun står nu klar och vi vill bjuda in till vår invigning av den!
 
Välkommen på invigning av vattenkiosken i Skutskär

Måndagen den 6 maj 2019 klockan 14:30. I korsningen Industrigatan och Golfvägen, Skutskär.

Det här händer
  • Vattenkiosken invigs av Lena Blad, VD och Katarina Sundqvist, enhetschef kund Gästrike Vatten samt Bert-Ola Dahlgren, chef för samhällsbyggnadsförvaltningen i Älvkarleby kommun
  • Jannes Slam- och Spolservice fyller sin spolbil
  • Visning av vattenkiosken och hur man kan fylla sin vattenflaska eller kärl
  • Vi finns tillgängliga för frågor 

Låsa vattenposter
Genom att låsa vattenposter gör vi leveransen av dricksvatten säkrare. I en del ledningar är det naturligt ganska lågt tryck och om någon plötsligt tar mycket vatten så kan vattnet ta slut för de som bor i närheten. När vattentrycket blir för lågt i ledningarna riskerar man att undertrycket drar in bakterier eller andra föroreningar i vattnet.
 
- Vattenförsörjning är en av våra viktiga samhällsfunktioner. Det känns bra att vi tillsammans tar ytterligare steg för att boende i Älvkarleby kommun ska ha en trygg vattenleverans, säger Bert-Ola Dahlgren, chef för samhällsbyggnadsförvaltningen i Älvkarleby kommun.

Flera sätt att skydda
Att bygga vattenkiosker och låsa vattenposter är två sätt att skydda vårt dricksvatten på. Ett annat är att inrätta ett vattenskyddsområde. Ett vattenskyddsområde innebär att området är skyddat ur ett flergenerationsperspektiv och föreskrifter anpassas till det enskilda områdets behov och känslighet. Vi har också ett nära samarbete med räddningstjänsten så att vi kan vi agera snabbt om något händer, och genom en bra kontakt med kommuner så får vi koll på bland annat närliggande enskilda avlopp.
Nyheten skapad 2019-05-06 10:08:17
Senast ändrad 2019-05-28 21:15:37
Nyheter
2019-10-16
Gästrike Vatten bygger VA-ledningar till det nya bostadsområdet på Philipsson-tomten.  
Läs mer
2019-10-16
Vi hade igår förmånen att få utbilda politiker i kommunstyrelse och samhällsbyggnadsnämnden samt tjänstemän i Östhammar kommun om vatten och avlopp. Vi pratade om våra olika ansvar, roller och arbetsgång samt status och åtgärdsförslag för den kommunala VA-situationen i Östhammars kommun. Östhammar kommun berättade om den kommunala tillväxtstrategin aktuella detaljplaner.
Läs mer
2019-10-03
Sommarens vattenbesparingar och åtgärder i Östhammars kommun och Gävle-Valbo området har gett resultat. Därför lättar vi nu på bevattningsförbudet i Östhammars kommun och går över i gult läge. I Gävle-Valbo med ytterområden går vi över i grönt läge. Vi har minskat produktionen med nästan 32 miljoner liter vatten i Östhammars kommun och med 12 miljoner liter vatten i Valbo, Gävle kommun, jämfört med perioden juni till augusti föregående år. Det är totalt 146 000 badkar! Att vi även har full drift på anläggningen som ger oss mer grundvatten med renat ytvatten från Gavleån har hjälpt till att förbättra läget. 
Läs mer
2019-09-26
Vår verksamhet är en kugge i samhällsutvecklingen! Genom att dela med oss av våra erfarenheter av samverkan och hållbar utveckling av våra VA-tjänster gör vi varandra bättre! Vattnet har inga gränser.
Läs mer
2019-09-24
Nu ger vi vattentornet i Skutskär ett nytt ytskikt och kontrollerar rörgalleriet. Arbetet pågår till och med november.
Läs mer