Stor renovering av infrastruktur på Kyrkogatan och Norra Slottsgatan

Kyrkogatan

Projektet längs Kyrkogatan är ett samarbete med Gävle Energi och Gävle kommun. Gästrike Vatten renoverar vattenledningarna medan Gävle Energi bygger ut fjärrkylanätet och renoverar fjärrvärmeledningar. Gävle kommun kommer att lägga ny asfalt när alla byggnationer är klara. 

Vi jobbar i etapper
Vi kallar projektet Kyrkogatan men även tvärgatorna Norra Slottsgatan och Norra Skeppargatan ingår. 

I kartan nedan kan du se hur vi har delat in projektet i etapper. Vi räknar med att varje etapp tar cirka fem veckor. Med etappindelningen kommer vi att kunna arbeta effektivt samtidigt som vi håller framkomligheten för alla som rör sig i området på en acceptabel nivå.

Läs mer om projektet
https://www.gavleenergi.se/2019/04/stora-renoveringar-av-kyrkogatan-och-norra-slottsgatan-pa-gang/

Nyheten skapad 2019-04-09 15:32:52
Senast ändrad 2019-05-06 10:08:42
Nyheter
2019-06-18
Höjd VA-taxa i Gävle för tre år
För att vi fortsatt ska säkra leveransen av dricksvatten och rena avloppsvattnet för Gävle behöver vi fortsätta att utveckla det befintliga VA-nätet i takt med att Gävle kommun växer. Därför höjer vi nu brukningstaxan i Gävle stegvis tre år framåt. Anledningen till höjningen innefattar bland annat omfattande investeringar i nytt vattenverk och reningsverk samt en fortsatt hög tillväxt genom fler exploateringsområden. Läs mer
2019-06-04
Onsdagen den 29 maj bjöd vi in till öppet hus hos oss i Östhammar för att berätta mer om vår verksamhet, ​om vårt arbete i kommunen, vattenläget och hur vi jobbar framåt för att vattenläget ska bli bättre. Och för att visa hur allt funkar. Det var en lyckad dag med många besökare! Tack till alla er som kom!
Läs mer
2019-05-23
Bevattningsförbudet gäller fortfarande i hela Östhammars kommun och i Gävle-Valbo med ytterområden, centrala Ockelbo och Lingbo gäller fortfarande uppmaningen om att spara vatten. Grundvattennivåerna är fortfarande låga. Tack för att du följer våra uppmaningar och restriktioner, tillsammans gör vi skillnad!
Läs mer
2019-05-15
I Östhammars kommun pågår många arbeten med att förbättra det kommunala dricksvattnet, avloppshanteringen och ledningsnätet samt effektivisera och minimera användningen av dricksvatten. Gästrike Vatten arbetar med flera underhålls- och utvecklingsprojekt av reningsverk och vattenverk samt utredningar inom grundvatten, vattentäkter och reningsprocesser.
Läs mer
2019-05-13
120 fastighetsägare i Sälgsjön har nu tillgång till kommunalt VA och de första fastighetsägarna är redan inkopplade. I samband med att Gästrike Vatten avslutar projektet VA Sälgsjön startar fastighetsägarnas projekt med att utföra VA-installationer på sina egna fastigheter.
 
Läs mer