Stor renovering av infrastruktur på Kyrkogatan och Norra Slottsgatan

Kyrkogatan

Projektet längs Kyrkogatan är ett samarbete med Gävle Energi och Gävle kommun. Gästrike Vatten renoverar vattenledningarna medan Gävle Energi bygger ut fjärrkylanätet och renoverar fjärrvärmeledningar. Gävle kommun kommer att lägga ny asfalt när alla byggnationer är klara. 

Vi jobbar i etapper
Vi kallar projektet Kyrkogatan men även tvärgatorna Norra Slottsgatan och Norra Skeppargatan ingår. 

I kartan nedan kan du se hur vi har delat in projektet i etapper. Vi räknar med att varje etapp tar cirka fem veckor. Med etappindelningen kommer vi att kunna arbeta effektivt samtidigt som vi håller framkomligheten för alla som rör sig i området på en acceptabel nivå.

Läs mer om projektet
https://www.gavleenergi.se/2019/04/stora-renoveringar-av-kyrkogatan-och-norra-slottsgatan-pa-gang/

Nyheten skapad 2019-04-09 15:32:52
Senast ändrad 2019-05-06 10:08:42
Nyheter
2019-12-13

Vi på Gästrike Vatten önskar er en glad lucia med en bild på vårt fina luciatåg.

Läs mer
2019-12-13
I måndags upptäcktes en läcka i Fridhem i Gävle. Arbetet med att laga läckan tog längre tid än vad vi förväntade, då vi från början inte exakt kunde lokalisera den.
Läs mer
2019-12-09
Klass 2 A på Solängsskolan har kranmärkt sig! För eleverna är det självklart att välja kranvatten framför flaskvatten!
Läs mer
2019-11-29
I veckan blev invigningen av Gävlebocken kranmärkt och fick ett diplom för detta från Gästrike Vatten. På söndag den 1 december invigs Gävlebocken och hela eventet är Kranmärkt. Kranvatten finns tillgängligt till alla besökare. 
Läs mer
2019-11-27
Gästrike Vatten renoverar och förbättrar VA-ledningar på Stabbläggargatan, hittills har vi dragit cirka 1 kilmeter nya ledningar och lika mycket återstår till våren.  
Läs mer
2019-11-28
Vi binder ihop vattenförsörjningen mellan Örbyhus i Tierps kommun och Österbybruk och Alunda i Östhammars kommun. Samverkan om vatten kommer att gynna invånare i både Östhammars och Tierps kommuner på flertalet sätt.
 
Läs mer
2019-11-26
Från tisdag den 19 november arbetar Gästrike Vatten med ett större förnyelsearbete på ledningsnätet vid järnvägsövergången längs Gäverängevägen i Ockelbo. Detta innebär begränsad framkomlighet och övergången kan komma att stängas av. 
Läs mer
2019-11-19
Den 19 november är det världstoalettdagen, en officiell FN-dag, som syftar till att belysa problemet med bristande sanitet runt om i världen.
Läs mer