Stor renovering av infrastruktur på Kyrkogatan och Norra Slottsgatan

Kyrkogatan

Projektet längs Kyrkogatan är ett samarbete med Gävle Energi och Gävle kommun. Gästrike Vatten renoverar vattenledningarna medan Gävle Energi bygger ut fjärrkylanätet och renoverar fjärrvärmeledningar. Gävle kommun kommer att lägga ny asfalt när alla byggnationer är klara. 

Vi jobbar i etapper
Vi kallar projektet Kyrkogatan men även tvärgatorna Norra Slottsgatan och Norra Skeppargatan ingår. 

I kartan nedan kan du se hur vi har delat in projektet i etapper. Vi räknar med att varje etapp tar cirka fem veckor. Med etappindelningen kommer vi att kunna arbeta effektivt samtidigt som vi håller framkomligheten för alla som rör sig i området på en acceptabel nivå.


Läs mer om projektet
https://www.gavleenergi.se/2019/04/stora-renoveringar-av-kyrkogatan-och-norra-slottsgatan-pa-gang/


Nyheter
2019-04-25
Visste du att smutsen på våra bilar bland annat innehåller oljerester och tungmetaller, som följer med i tvättvattnet när bilen tvättas? Om du tvättar bilen hemma på garageuppfarten eller gatan, sköljs det orenade vattnet ner i dagvattenbrunnen och rinner vidare ut i våra sjöar och hav. Den 26-27 april är det den stora biltvättarhelgen, välj då biltvätten istället så får du både en ren bil och tar samtidigt hand om vår miljö.
Läs mer
2019-04-16
Grundvattennivåerna är fortfarande låga i delar av Gävle och Ockelbo kommuner. I hela Östhammars kommun är situationen fortfarande ansträngd. Det finns många sätt som vi tillsammans kan hjälpas åt att spara på dricksvattnet på. Varje droppe räknas!
Läs mer
2019-04-12
Grundvattennivåerna är fortfarande låga i delar av Gävle och Ockelbo kommuner. I hela Östhammars kommun är situationen fortfarande ansträngd. Alla behöver hjälpas åt att spara på vattnet! De låga nivåerna beror på de senaste årens underskott av nederbörd, bland annat förra årets varma och torra sommar och höst.
Läs mer
2019-04-09
Gävle Energi, Gästrike Vatten och Gävle kommun genomför projekt tillsammans. I vår och sommar kommer vi att renovera infrastruktur längs Kyrkogatan och Norra Slottsgatan. Projekten börjar den 23 april.
Läs mer