Fastighetsägare i Sälgsjön börjar koppla in kommunalt VA

Gästrike Vatten har precis avslutat utbyggnaden av områdesledningar för kommunalt VA
i Sälgsjön. I april kan fastighetsägarna i Sälgsjön börja koppla in kommunalt VA.


Gästrike Vatten bjöd in till informationsmöten om de arbeten som fastighetsägarna ska genomföra
för att kunna koppla in vatten och avlopp. Det var ett femtiotal (av 120 stycken) fastighetsägare som
kom och lyssnade och ställde frågor.
 
Gästrike Vatten har utfört projektet på uppdrag av Gävle kommun för att förbättra miljön i Sälgsjön.
Sälgsjön är en idyllisk by som ligger efter väg 509 mot Hedesunda. Byn är en gammal fäbodvall som bönderna i Valbo använde som rekreation på somrarna. Många har valt att bosätta sig permanent i
Sälgsjön de senaste åren och det medför högre krav på att vatten- och avloppssystemet ska fungera
bra. Kommunalt VA ger Sälgsjön en robust leverans av gott, friskt vatten och en effektiv rening av
spillvatten – och det är bra för miljön!
Nyheter
2019-05-15
I Östhammars kommun pågår många arbeten med att förbättra det kommunala dricksvattnet, avloppshanteringen och ledningsnätet samt effektivisera och minimera användningen av dricksvatten. Gästrike Vatten arbetar med flera underhålls- och utvecklingsprojekt av reningsverk och vattenverk samt utredningar inom grundvatten, vattentäkter och reningsprocesser.
Läs mer
2019-05-13
120 fastighetsägare i Sälgsjön har nu tillgång till kommunalt VA och de första fastighetsägarna är redan inkopplade. I samband med att Gästrike Vatten avslutar projektet VA Sälgsjön startar fastighetsägarnas projekt med att utföra VA-installationer på sina egna fastigheter.
 
Läs mer
2019-05-09
För att vi fortsatt ska säkra leveransen av dricksvatten och rena avloppsvattnet för Gävle behöver vi fortsätta att utveckla det befintliga VA-nätet i takt med att Gävle kommun växer. Därför föreslås nu en stegvis höjning av brukningstaxan i Gävle för tre år framåt. Anledningen till höjningen innefattar bland annat omfattande investeringar i nytt vattenverk och reningsverk samt en fortsatt hög tillväxt genom fler exploateringsområden.
Läs mer
2019-05-06
Restriktioner för vattenanvändningen införs för hela Östhammars kommun från den 6 maj. Trots den nederbörd som kommit de senaste dagarna så är situationen ansträngd och vi ser att grundvattennivåerna sjunker. Alla behöver hjälpas åt för att spara på vattnet nu! Den nederbörd som kommer nu tas främst upp av växter och natur, vi behöver mycket mer nederbörd för att fylla på grundvattenmagasinen.
Läs mer
2019-05-06
Sverige har ett av världens bästa dricksvatten och det är vårt mest värdefulla livsmedel! För att trygga leveransen här och nu för våra kunder behöver vi skydda vårt dricksvatten och leveransen av det, att bygga vattenkiosker och låsa vattenposter är två sätt.
Läs mer
2019-04-25
Visste du att smutsen på våra bilar bland annat innehåller oljerester och tungmetaller, som följer med i tvättvattnet när bilen tvättas? Om du tvättar bilen hemma på garageuppfarten eller gatan, sköljs det orenade vattnet ner i dagvattenbrunnen och rinner vidare ut i våra sjöar och hav. Den 26-27 april är det den stora biltvättarhelgen, välj då biltvätten istället så får du både en ren bil och tar samtidigt hand om vår miljö.
Läs mer