Fastighetsägare i Sälgsjön börjar koppla in kommunalt VA

Gästrike Vatten har precis avslutat utbyggnaden av områdesledningar för kommunalt VA
i Sälgsjön. I april kan fastighetsägarna i Sälgsjön börja koppla in kommunalt VA.


Gästrike Vatten bjöd in till informationsmöten om de arbeten som fastighetsägarna ska genomföra
för att kunna koppla in vatten och avlopp. Det var ett femtiotal (av 120 stycken) fastighetsägare som
kom och lyssnade och ställde frågor.
 
Gästrike Vatten har utfört projektet på uppdrag av Gävle kommun för att förbättra miljön i Sälgsjön.
Sälgsjön är en idyllisk by som ligger efter väg 509 mot Hedesunda. Byn är en gammal fäbodvall som bönderna i Valbo använde som rekreation på somrarna. Många har valt att bosätta sig permanent i
Sälgsjön de senaste åren och det medför högre krav på att vatten- och avloppssystemet ska fungera
bra. Kommunalt VA ger Sälgsjön en robust leverans av gott, friskt vatten och en effektiv rening av
spillvatten – och det är bra för miljön!
Nyheter
2019-04-25
Visste du att smutsen på våra bilar bland annat innehåller oljerester och tungmetaller, som följer med i tvättvattnet när bilen tvättas? Om du tvättar bilen hemma på garageuppfarten eller gatan, sköljs det orenade vattnet ner i dagvattenbrunnen och rinner vidare ut i våra sjöar och hav. Den 26-27 april är det den stora biltvättarhelgen, välj då biltvätten istället så får du både en ren bil och tar samtidigt hand om vår miljö.
Läs mer
2019-04-16
Grundvattennivåerna är fortfarande låga i delar av Gävle och Ockelbo kommuner. I hela Östhammars kommun är situationen fortfarande ansträngd. Det finns många sätt som vi tillsammans kan hjälpas åt att spara på dricksvattnet på. Varje droppe räknas!
Läs mer
2019-04-12
Grundvattennivåerna är fortfarande låga i delar av Gävle och Ockelbo kommuner. I hela Östhammars kommun är situationen fortfarande ansträngd. Alla behöver hjälpas åt att spara på vattnet! De låga nivåerna beror på de senaste årens underskott av nederbörd, bland annat förra årets varma och torra sommar och höst.
Läs mer
2019-04-09
Gävle Energi, Gästrike Vatten och Gävle kommun genomför projekt tillsammans. I vår och sommar kommer vi att renovera infrastruktur längs Kyrkogatan och Norra Slottsgatan. Projekten börjar den 23 april.
Läs mer