Årets praohandledare korad

Vid den årliga träffen för handledare i nätverket Samverkan Utbildning-Arbetsliv i Gävle kommun lottas bland annat Årets bästa handledare. I år gick den ärofulla titeln till Jesper Jansson, automationsingenjör på Gästrike Vatten.

På Gästrike Vatten tar vi emot fyra prao-elever per år - två personer på vårterminen och två på höstterminen fördelade lika på Sätraverket (vattenverket) och Duvbacken (reningsverket). 
Det är närmare 15 handledare totalt som tar hand om praoeleverna för att göra deras praotid så intressant och lärorik som möjligt.
 
Praoplatser hjälper elever välja utbildning
Samverkan Utbildning-Arbetsliv (SSA-enheten) är den enhet på Gävle Kommun som samordnar praoplatser på företag för samtliga elever i Gävles grundskolor.
 
Praoplatserna ska underlätta elevernas studie- och yrkesval och även bidra till ökad kontakt mellan generationerna. Det är också lättare för eleverna att sätta ämnesstudierna i ett perspektiv när de på en praoplats får användning av sina kunskaper.

Ärofull titel
Inför varje jul bjuder SSA-enheten in samtliga handledare till julfrukost på Konserthuset i Gävle.
Vid träffen lottas fina titlar ut  och för andra året i rad har en handledare på Gästrike Vatten fått pris för Årets bästa handledare. I år var det Jesper Jansson, automationsingenjör på Underhåll, El & Automation som kammade hem den ärorika titeln. År 2017 gick titeln till Jonatan Sälg, GIS-tekniker på Teknik och Utveckling.
 
Under vårterminen 2019 kommer Gästrike Vatten att ta emot praoelever under vecka 8 på Duvbackens avloppsreningsverk och under vecka 14 på Sätraverket.
Nyheten skapad 2018-12-19 14:29:27
Senast ändrad 2019-03-20 11:34:13
Nyheter
2019-05-15
I Östhammars kommun pågår många arbeten med att förbättra det kommunala dricksvattnet, avloppshanteringen och ledningsnätet samt effektivisera och minimera användningen av dricksvatten. Gästrike Vatten arbetar med flera underhålls- och utvecklingsprojekt av reningsverk och vattenverk samt utredningar inom grundvatten, vattentäkter och reningsprocesser.
Läs mer
2019-05-13
120 fastighetsägare i Sälgsjön har nu tillgång till kommunalt VA och de första fastighetsägarna är redan inkopplade. I samband med att Gästrike Vatten avslutar projektet VA Sälgsjön startar fastighetsägarnas projekt med att utföra VA-installationer på sina egna fastigheter.
 
Läs mer
2019-05-09
För att vi fortsatt ska säkra leveransen av dricksvatten och rena avloppsvattnet för Gävle behöver vi fortsätta att utveckla det befintliga VA-nätet i takt med att Gävle kommun växer. Därför föreslås nu en stegvis höjning av brukningstaxan i Gävle för tre år framåt. Anledningen till höjningen innefattar bland annat omfattande investeringar i nytt vattenverk och reningsverk samt en fortsatt hög tillväxt genom fler exploateringsområden.
Läs mer
2019-05-06
Restriktioner för vattenanvändningen införs för hela Östhammars kommun från den 6 maj. Trots den nederbörd som kommit de senaste dagarna så är situationen ansträngd och vi ser att grundvattennivåerna sjunker. Alla behöver hjälpas åt för att spara på vattnet nu! Den nederbörd som kommer nu tas främst upp av växter och natur, vi behöver mycket mer nederbörd för att fylla på grundvattenmagasinen.
Läs mer
2019-05-06
Sverige har ett av världens bästa dricksvatten och det är vårt mest värdefulla livsmedel! För att trygga leveransen här och nu för våra kunder behöver vi skydda vårt dricksvatten och leveransen av det, att bygga vattenkiosker och låsa vattenposter är två sätt.
Läs mer
2019-04-25
Visste du att smutsen på våra bilar bland annat innehåller oljerester och tungmetaller, som följer med i tvättvattnet när bilen tvättas? Om du tvättar bilen hemma på garageuppfarten eller gatan, sköljs det orenade vattnet ner i dagvattenbrunnen och rinner vidare ut i våra sjöar och hav. Den 26-27 april är det den stora biltvättarhelgen, välj då biltvätten istället så får du både en ren bil och tar samtidigt hand om vår miljö.
Läs mer