Årets praohandledare korad

Vid den årliga träffen för handledare i nätverket Samverkan Utbildning-Arbetsliv i Gävle kommun lottas bland annat Årets bästa handledare. I år gick den ärofulla titeln till Jesper Jansson, automationsingenjör på Gästrike Vatten.

På Gästrike Vatten tar vi emot fyra prao-elever per år - två personer på vårterminen och två på höstterminen fördelade lika på Sätraverket (vattenverket) och Duvbacken (reningsverket). 
Det är närmare 15 handledare totalt som tar hand om praoeleverna för att göra deras praotid så intressant och lärorik som möjligt.
 
Praoplatser hjälper elever välja utbildning
Samverkan Utbildning-Arbetsliv (SSA-enheten) är den enhet på Gävle Kommun som samordnar praoplatser på företag för samtliga elever i Gävles grundskolor.
 
Praoplatserna ska underlätta elevernas studie- och yrkesval och även bidra till ökad kontakt mellan generationerna. Det är också lättare för eleverna att sätta ämnesstudierna i ett perspektiv när de på en praoplats får användning av sina kunskaper.

Ärofull titel
Inför varje jul bjuder SSA-enheten in samtliga handledare till julfrukost på Konserthuset i Gävle.
Vid träffen lottas fina titlar ut  och för andra året i rad har en handledare på Gästrike Vatten fått pris för Årets bästa handledare. I år var det Jesper Jansson, automationsingenjör på Underhåll, El & Automation som kammade hem den ärorika titeln. År 2017 gick titeln till Jonatan Sälg, GIS-tekniker på Teknik och Utveckling.
 
Under vårterminen 2019 kommer Gästrike Vatten att ta emot praoelever under vecka 8 på Duvbackens avloppsreningsverk och under vecka 14 på Sätraverket.
Nyheten skapad 2018-12-19 14:29:27
Senast ändrad 2019-03-20 11:34:13
Nyheter
2019-04-25
Visste du att smutsen på våra bilar bland annat innehåller oljerester och tungmetaller, som följer med i tvättvattnet när bilen tvättas? Om du tvättar bilen hemma på garageuppfarten eller gatan, sköljs det orenade vattnet ner i dagvattenbrunnen och rinner vidare ut i våra sjöar och hav. Den 26-27 april är det den stora biltvättarhelgen, välj då biltvätten istället så får du både en ren bil och tar samtidigt hand om vår miljö.
Läs mer
2019-04-16
Grundvattennivåerna är fortfarande låga i delar av Gävle och Ockelbo kommuner. I hela Östhammars kommun är situationen fortfarande ansträngd. Det finns många sätt som vi tillsammans kan hjälpas åt att spara på dricksvattnet på. Varje droppe räknas!
Läs mer
2019-04-12
Grundvattennivåerna är fortfarande låga i delar av Gävle och Ockelbo kommuner. I hela Östhammars kommun är situationen fortfarande ansträngd. Alla behöver hjälpas åt att spara på vattnet! De låga nivåerna beror på de senaste årens underskott av nederbörd, bland annat förra årets varma och torra sommar och höst.
Läs mer
2019-04-09
Gävle Energi, Gästrike Vatten och Gävle kommun genomför projekt tillsammans. I vår och sommar kommer vi att renovera infrastruktur längs Kyrkogatan och Norra Slottsgatan. Projekten börjar den 23 april.
Läs mer