Inte bara dricksvatten – även möjligheter att skapa hållbar tillväxt

Ett nytt vattenverk för 90 000 personer ska byggas under kommande år! Den stora investeringen innebär så mycket mer än bara pumpar och rör, den skapar även förutsättningar för en hållbar tillväxt i vår region. Kan vi genom samarbete också skapa mervärden genom att bidra till utvecklingen av smarta och hållbara städer, digitaliseringsmöjligheter, samordna med annan teknisk infrastruktur och bidra till regionens besöksnäring och kompetensförsörjning? 

Genom transparens och dialog vill vi ge fler intressenter möjlighet att påverka, se möjligheterna och förbättra slutresultatet av projektet med ett nytt vattenverk. Tillsammans kan vi skapa möjligheter att tillföra värden till regionen genom unika lösningar och händelser som är långsiktigt hållbara.
 
Därför bjöd vi in till en workshop. Den 14 december träffades representanter från näringsliv, forskning, branschorganisationer samt stat och kommuner för att utbyta idéer, kunskap och goda exempel.
 
Syftet är att ta fram ett dokument som med stöd av deltagarnas idéer bidrar till ett projekt och lösning som inte bara uppfyller våra behov idag utan även samhällets behov i framtiden.
Vi vill också undersöka om vi tillsammans kan skapa möjlighet att tillföra värden till regionen genom unika lösningar och händelser som är långsiktigt hållbara.
Genom att flera aktörer samverkar har vi möjlighet att skapa mångfald och bredd som gör avtryck för framtiden.
 
Synligt eller osynligt
Under dagen pratade vi om vad projektet ska leverera. Vill vi nyttja projektet för att synliggöra dricksvattnet i samhället eller ska vi fortsätta att verka i det tysta? Behöver det ena utesluta det andra?
Idag är det väldigt sällan avbrott i vattenleveransen, men ibland händer det. Hur stora störningar är då acceptabla och för vilka, tänker vi lika eller olika för en vårdcentral, en mindre industri och ett sjukhus? Vad för samhälle är det vi vill bygga?

Många spännande tankar och idéer diskuterades men framförallt var deltagarna eniga om att vi skapat en mötesplats och arena för att utbyta idéer och startat upp ett arbete som kommer att fortsätta.
 
Det här mötet är en början för att öka möjligheterna till bra och långsiktiga beslut. Är även du och din organisation intresserade av att delta? Kontakta oss, under 2019 fortsätter vi.
 
Läs mer om projektet här »

 
Nyheten skapad 2018-12-17 07:19:21
Senast ändrad 2019-03-20 11:33:53
Nyheter
2019-05-15
I Östhammars kommun pågår många arbeten med att förbättra det kommunala dricksvattnet, avloppshanteringen och ledningsnätet samt effektivisera och minimera användningen av dricksvatten. Gästrike Vatten arbetar med flera underhålls- och utvecklingsprojekt av reningsverk och vattenverk samt utredningar inom grundvatten, vattentäkter och reningsprocesser.
Läs mer
2019-05-13
120 fastighetsägare i Sälgsjön har nu tillgång till kommunalt VA och de första fastighetsägarna är redan inkopplade. I samband med att Gästrike Vatten avslutar projektet VA Sälgsjön startar fastighetsägarnas projekt med att utföra VA-installationer på sina egna fastigheter.
 
Läs mer
2019-05-09
För att vi fortsatt ska säkra leveransen av dricksvatten och rena avloppsvattnet för Gävle behöver vi fortsätta att utveckla det befintliga VA-nätet i takt med att Gävle kommun växer. Därför föreslås nu en stegvis höjning av brukningstaxan i Gävle för tre år framåt. Anledningen till höjningen innefattar bland annat omfattande investeringar i nytt vattenverk och reningsverk samt en fortsatt hög tillväxt genom fler exploateringsområden.
Läs mer
2019-05-06
Restriktioner för vattenanvändningen införs för hela Östhammars kommun från den 6 maj. Trots den nederbörd som kommit de senaste dagarna så är situationen ansträngd och vi ser att grundvattennivåerna sjunker. Alla behöver hjälpas åt för att spara på vattnet nu! Den nederbörd som kommer nu tas främst upp av växter och natur, vi behöver mycket mer nederbörd för att fylla på grundvattenmagasinen.
Läs mer
2019-05-06
Sverige har ett av världens bästa dricksvatten och det är vårt mest värdefulla livsmedel! För att trygga leveransen här och nu för våra kunder behöver vi skydda vårt dricksvatten och leveransen av det, att bygga vattenkiosker och låsa vattenposter är två sätt.
Läs mer
2019-04-25
Visste du att smutsen på våra bilar bland annat innehåller oljerester och tungmetaller, som följer med i tvättvattnet när bilen tvättas? Om du tvättar bilen hemma på garageuppfarten eller gatan, sköljs det orenade vattnet ner i dagvattenbrunnen och rinner vidare ut i våra sjöar och hav. Den 26-27 april är det den stora biltvättarhelgen, välj då biltvätten istället så får du både en ren bil och tar samtidigt hand om vår miljö.
Läs mer