Inte bara dricksvatten – även möjligheter att skapa hållbar tillväxt

Ett nytt vattenverk för 90 000 personer ska byggas under kommande år! Den stora investeringen innebär så mycket mer än bara pumpar och rör, den skapar även förutsättningar för en hållbar tillväxt i vår region. Kan vi genom samarbete också skapa mervärden genom att bidra till utvecklingen av smarta och hållbara städer, digitaliseringsmöjligheter, samordna med annan teknisk infrastruktur och bidra till regionens besöksnäring och kompetensförsörjning? 

Genom transparens och dialog vill vi ge fler intressenter möjlighet att påverka, se möjligheterna och förbättra slutresultatet av projektet med ett nytt vattenverk. Tillsammans kan vi skapa möjligheter att tillföra värden till regionen genom unika lösningar och händelser som är långsiktigt hållbara.
 
Därför bjöd vi in till en workshop. Den 14 december träffades representanter från näringsliv, forskning, branschorganisationer samt stat och kommuner för att utbyta idéer, kunskap och goda exempel.
 
Syftet är att ta fram ett dokument som med stöd av deltagarnas idéer bidrar till ett projekt och lösning som inte bara uppfyller våra behov idag utan även samhällets behov i framtiden.
Vi vill också undersöka om vi tillsammans kan skapa möjlighet att tillföra värden till regionen genom unika lösningar och händelser som är långsiktigt hållbara.
Genom att flera aktörer samverkar har vi möjlighet att skapa mångfald och bredd som gör avtryck för framtiden.
 
Synligt eller osynligt
Under dagen pratade vi om vad projektet ska leverera. Vill vi nyttja projektet för att synliggöra dricksvattnet i samhället eller ska vi fortsätta att verka i det tysta? Behöver det ena utesluta det andra?
Idag är det väldigt sällan avbrott i vattenleveransen, men ibland händer det. Hur stora störningar är då acceptabla och för vilka, tänker vi lika eller olika för en vårdcentral, en mindre industri och ett sjukhus? Vad för samhälle är det vi vill bygga?

Många spännande tankar och idéer diskuterades men framförallt var deltagarna eniga om att vi skapat en mötesplats och arena för att utbyta idéer och startat upp ett arbete som kommer att fortsätta.
 
Det här mötet är en början för att öka möjligheterna till bra och långsiktiga beslut. Är även du och din organisation intresserade av att delta? Kontakta oss, under 2019 fortsätter vi.
 
Läs mer om projektet här »

 
Nyheten skapad 2018-12-17 07:19:21
Senast ändrad 2019-03-20 11:33:53
Nyheter
2019-04-25
Visste du att smutsen på våra bilar bland annat innehåller oljerester och tungmetaller, som följer med i tvättvattnet när bilen tvättas? Om du tvättar bilen hemma på garageuppfarten eller gatan, sköljs det orenade vattnet ner i dagvattenbrunnen och rinner vidare ut i våra sjöar och hav. Den 26-27 april är det den stora biltvättarhelgen, välj då biltvätten istället så får du både en ren bil och tar samtidigt hand om vår miljö.
Läs mer
2019-04-16
Grundvattennivåerna är fortfarande låga i delar av Gävle och Ockelbo kommuner. I hela Östhammars kommun är situationen fortfarande ansträngd. Det finns många sätt som vi tillsammans kan hjälpas åt att spara på dricksvattnet på. Varje droppe räknas!
Läs mer
2019-04-12
Grundvattennivåerna är fortfarande låga i delar av Gävle och Ockelbo kommuner. I hela Östhammars kommun är situationen fortfarande ansträngd. Alla behöver hjälpas åt att spara på vattnet! De låga nivåerna beror på de senaste årens underskott av nederbörd, bland annat förra årets varma och torra sommar och höst.
Läs mer
2019-04-09
Gävle Energi, Gästrike Vatten och Gävle kommun genomför projekt tillsammans. I vår och sommar kommer vi att renovera infrastruktur längs Kyrkogatan och Norra Slottsgatan. Projekten börjar den 23 april.
Läs mer