Vi gratulerar WSP Gävle AB till deras Kranmärkning!

Kranmärkning är ett naturligt steg i WSP Gävles hållbarhetsarbete.
Häromdagen hade vi nöjet att besöka WSP Gävle på deras veckomöte för personalen. Temat för dagen var Hållbarhet och i koncernens arbete med Hållbarhet var det också en självklarhet att Kranmärka kontoret och verksamheten.

- Vi jobbar mycket med hållbarhet i våra uppdrag, berättar David Harrysson, avdelningschef Samhällsbyggnad, WSP Gävle. Att kranmärka vår verksamhet är ett bra steg i rätt riktning. Nu ska vi se till att hela kontoret lever upp till kraven för kranmärkning. Det känns inte svårt eftersom hållbarhet är så viktigt för oss.


Jessica Zetterholm och Lena Säfström, Gästrike Vatten, uppvaktade Maria Brogren och David Harrysson, WSP Gävle, och överräckte ett diplom som bevis på företagets Kranmärkning..

Omfattande hållbarhetsarbete
Koncernens chef för Hållbarhet & Innovation, Maria Brogren, presenterade det arbete som görs på WSP inom hållbarhet. WSP jobbar med ett flertal av de globala målen – bland annat resor och transporter där företaget verkar för resfria möten och för att åka kollektivt eller cykla framför bil och flyg. Vad gäller vatten så kan företaget – förutom att själva bara dricka kranvatten – också jobba med minskade utsläpp till vatten hos kunderna.

Vi har ett verktyg som vi kallar Hållbarhetsscanning, säger Maria Brogren. Med hjälp av det checkar vi hela tiden av mot de globala målen hur vi lyckas i vårt arbete med hållbarhet. Vi ska jobbar med åtgärder, krav och att skapa förutsättningar för hållbarhet i det vi gör. Vi stämmer av i hela kedjan, från anbudsskedet till utvärdering. All personal får utbildning, vi har tematräffar och ett internt nätverk där vi diskuterar hållbarhet, avslutar Maria.

Grattis än en gång till Kranmärkningen, säger vi på Gästrike Vatten!

Nationell märkning
Kranmärkt är en nationell hållbarhetsmärkning av verksamheter som endast använder sig av kranvatten. Det betyder att arbetsplatsen, möten och externa konferenser eller utbildningar är fria från flaskvatten. Organisationer och företag har mycket att vinna på att välja kranvatten istället för buteljerat vatten eller andra buteljerade drycker. Flaskvatten är 200 gånger dyrare per liter, jämfört med kranvatten. Det är alltså både en ekonomisk och en miljömässig vinst att välja kranvatten.

Vill du också kranmärka ditt företag? Eller din organisation eller ditt event?
Läs mer och kontakta oss idag!
Nyheten skapad 2018-12-14 13:40:02
Senast ändrad 2019-03-11 09:06:00
Nyheter
2019-06-18
Höjd VA-taxa i Gävle för tre år
För att vi fortsatt ska säkra leveransen av dricksvatten och rena avloppsvattnet för Gävle behöver vi fortsätta att utveckla det befintliga VA-nätet i takt med att Gävle kommun växer. Därför höjer vi nu brukningstaxan i Gävle stegvis tre år framåt. Anledningen till höjningen innefattar bland annat omfattande investeringar i nytt vattenverk och reningsverk samt en fortsatt hög tillväxt genom fler exploateringsområden. Läs mer
2019-06-04
Onsdagen den 29 maj bjöd vi in till öppet hus hos oss i Östhammar för att berätta mer om vår verksamhet, ​om vårt arbete i kommunen, vattenläget och hur vi jobbar framåt för att vattenläget ska bli bättre. Och för att visa hur allt funkar. Det var en lyckad dag med många besökare! Tack till alla er som kom!
Läs mer
2019-05-23
Bevattningsförbudet gäller fortfarande i hela Östhammars kommun och i Gävle-Valbo med ytterområden, centrala Ockelbo och Lingbo gäller fortfarande uppmaningen om att spara vatten. Grundvattennivåerna är fortfarande låga. Tack för att du följer våra uppmaningar och restriktioner, tillsammans gör vi skillnad!
Läs mer
2019-05-15
I Östhammars kommun pågår många arbeten med att förbättra det kommunala dricksvattnet, avloppshanteringen och ledningsnätet samt effektivisera och minimera användningen av dricksvatten. Gästrike Vatten arbetar med flera underhålls- och utvecklingsprojekt av reningsverk och vattenverk samt utredningar inom grundvatten, vattentäkter och reningsprocesser.
Läs mer
2019-05-13
120 fastighetsägare i Sälgsjön har nu tillgång till kommunalt VA och de första fastighetsägarna är redan inkopplade. I samband med att Gästrike Vatten avslutar projektet VA Sälgsjön startar fastighetsägarnas projekt med att utföra VA-installationer på sina egna fastigheter.
 
Läs mer
2019-05-09
För att vi fortsatt ska säkra leveransen av dricksvatten och rena avloppsvattnet för Gävle behöver vi fortsätta att utveckla det befintliga VA-nätet i takt med att Gävle kommun växer. Därför föreslås nu en stegvis höjning av brukningstaxan i Gävle för tre år framåt. Anledningen till höjningen innefattar bland annat omfattande investeringar i nytt vattenverk och reningsverk samt en fortsatt hög tillväxt genom fler exploateringsområden.
Läs mer