Vi gratulerar WSP Gävle AB till deras Kranmärkning!

Kranmärkning är ett naturligt steg i WSP Gävles hållbarhetsarbete.
Häromdagen hade vi nöjet att besöka WSP Gävle på deras veckomöte för personalen. Temat för dagen var Hållbarhet och i koncernens arbete med Hållbarhet var det också en självklarhet att Kranmärka kontoret och verksamheten.

- Vi jobbar mycket med hållbarhet i våra uppdrag, berättar David Harrysson, avdelningschef Samhällsbyggnad, WSP Gävle. Att kranmärka vår verksamhet är ett bra steg i rätt riktning. Nu ska vi se till att hela kontoret lever upp till kraven för kranmärkning. Det känns inte svårt eftersom hållbarhet är så viktigt för oss.


Jessica Zetterholm och Lena Säfström, Gästrike Vatten, uppvaktade Maria Brogren och David Harrysson, WSP Gävle, och överräckte ett diplom som bevis på företagets Kranmärkning..

Omfattande hållbarhetsarbete
Koncernens chef för Hållbarhet & Innovation, Maria Brogren, presenterade det arbete som görs på WSP inom hållbarhet. WSP jobbar med ett flertal av de globala målen – bland annat resor och transporter där företaget verkar för resfria möten och för att åka kollektivt eller cykla framför bil och flyg. Vad gäller vatten så kan företaget – förutom att själva bara dricka kranvatten – också jobba med minskade utsläpp till vatten hos kunderna.

Vi har ett verktyg som vi kallar Hållbarhetsscanning, säger Maria Brogren. Med hjälp av det checkar vi hela tiden av mot de globala målen hur vi lyckas i vårt arbete med hållbarhet. Vi ska jobbar med åtgärder, krav och att skapa förutsättningar för hållbarhet i det vi gör. Vi stämmer av i hela kedjan, från anbudsskedet till utvärdering. All personal får utbildning, vi har tematräffar och ett internt nätverk där vi diskuterar hållbarhet, avslutar Maria.

Grattis än en gång till Kranmärkningen, säger vi på Gästrike Vatten!

Nationell märkning
Kranmärkt är en nationell hållbarhetsmärkning av verksamheter som endast använder sig av kranvatten. Det betyder att arbetsplatsen, möten och externa konferenser eller utbildningar är fria från flaskvatten. Organisationer och företag har mycket att vinna på att välja kranvatten istället för buteljerat vatten eller andra buteljerade drycker. Flaskvatten är 200 gånger dyrare per liter, jämfört med kranvatten. Det är alltså både en ekonomisk och en miljömässig vinst att välja kranvatten.

Vill du också kranmärka ditt företag? Eller din organisation eller ditt event?
Läs mer och kontakta oss idag!
Nyheten skapad 2018-12-14 13:40:02
Senast ändrad 2019-03-11 09:06:00
Nyheter
2019-04-25
Visste du att smutsen på våra bilar bland annat innehåller oljerester och tungmetaller, som följer med i tvättvattnet när bilen tvättas? Om du tvättar bilen hemma på garageuppfarten eller gatan, sköljs det orenade vattnet ner i dagvattenbrunnen och rinner vidare ut i våra sjöar och hav. Den 26-27 april är det den stora biltvättarhelgen, välj då biltvätten istället så får du både en ren bil och tar samtidigt hand om vår miljö.
Läs mer
2019-04-16
Grundvattennivåerna är fortfarande låga i delar av Gävle och Ockelbo kommuner. I hela Östhammars kommun är situationen fortfarande ansträngd. Det finns många sätt som vi tillsammans kan hjälpas åt att spara på dricksvattnet på. Varje droppe räknas!
Läs mer
2019-04-12
Grundvattennivåerna är fortfarande låga i delar av Gävle och Ockelbo kommuner. I hela Östhammars kommun är situationen fortfarande ansträngd. Alla behöver hjälpas åt att spara på vattnet! De låga nivåerna beror på de senaste årens underskott av nederbörd, bland annat förra årets varma och torra sommar och höst.
Läs mer
2019-04-09
Gävle Energi, Gästrike Vatten och Gävle kommun genomför projekt tillsammans. I vår och sommar kommer vi att renovera infrastruktur längs Kyrkogatan och Norra Slottsgatan. Projekten börjar den 23 april.
Läs mer