Var uppmärksam på personer som tar kontakt utan att du informerats om detta

Vi vill informera våra kunder och andra fastighetsägare om att det förekommer att personer som utger sig för att komma från Gästrike Vatten men som inte är vår personal, tar kontakt och vill komma in i fastigheten.

Då och då blir vi uppmärksammade på att det finns personer som utger sig för att komma från Gästrike Vatten, men som inte är vår personal, kontaktar fastighetsägare i våra kommuner.
Vi vill därför informera om att Gästrike Vatten ansvarar för drift och underhåll av VA-ledningarna i gatan, inte vatten och avlopp som finns inne i fastigheterna. 

Om vi har behov att titta på dina VA-ledningar eller läsa av mätare inne i din fastighet så kommer vi att avisera om detta innan vårt besök. Dessutom kan vår personal legitimera sig och de bär Gästrike Vattens kläder med vår logotyp väl synlig och de kör bilar märkta med vår logotyp.

Vid de tillfällen som vi har entreprenörer som utför arbete för Gästrike vatten AB och om de behöver komma in i din fastighet så  ska information skickas ut till dig innan.
Ibland anlitar vi även entreprenörer som utför arbete på vårt ledningsnät och som vid vissa typer av arbete beträder din tomt. Vi informerar även om detta via utskick och/eller via vår hemsida.

Är du osäker på om det verkligen är en Gästrike Vatten medarbetare som kontaktat dig, ring oss på telefon 020-37 93 00.
Nyheten skapad 2018-12-12 10:09:55
Senast ändrad 2019-03-11 09:05:41
Nyheter
2019-06-18
Höjd VA-taxa i Gävle för tre år
För att vi fortsatt ska säkra leveransen av dricksvatten och rena avloppsvattnet för Gävle behöver vi fortsätta att utveckla det befintliga VA-nätet i takt med att Gävle kommun växer. Därför höjer vi nu brukningstaxan i Gävle stegvis tre år framåt. Anledningen till höjningen innefattar bland annat omfattande investeringar i nytt vattenverk och reningsverk samt en fortsatt hög tillväxt genom fler exploateringsområden. Läs mer
2019-06-04
Onsdagen den 29 maj bjöd vi in till öppet hus hos oss i Östhammar för att berätta mer om vår verksamhet, ​om vårt arbete i kommunen, vattenläget och hur vi jobbar framåt för att vattenläget ska bli bättre. Och för att visa hur allt funkar. Det var en lyckad dag med många besökare! Tack till alla er som kom!
Läs mer
2019-05-23
Bevattningsförbudet gäller fortfarande i hela Östhammars kommun och i Gävle-Valbo med ytterområden, centrala Ockelbo och Lingbo gäller fortfarande uppmaningen om att spara vatten. Grundvattennivåerna är fortfarande låga. Tack för att du följer våra uppmaningar och restriktioner, tillsammans gör vi skillnad!
Läs mer
2019-05-15
I Östhammars kommun pågår många arbeten med att förbättra det kommunala dricksvattnet, avloppshanteringen och ledningsnätet samt effektivisera och minimera användningen av dricksvatten. Gästrike Vatten arbetar med flera underhålls- och utvecklingsprojekt av reningsverk och vattenverk samt utredningar inom grundvatten, vattentäkter och reningsprocesser.
Läs mer
2019-05-13
120 fastighetsägare i Sälgsjön har nu tillgång till kommunalt VA och de första fastighetsägarna är redan inkopplade. I samband med att Gästrike Vatten avslutar projektet VA Sälgsjön startar fastighetsägarnas projekt med att utföra VA-installationer på sina egna fastigheter.
 
Läs mer
2019-05-09
För att vi fortsatt ska säkra leveransen av dricksvatten och rena avloppsvattnet för Gävle behöver vi fortsätta att utveckla det befintliga VA-nätet i takt med att Gävle kommun växer. Därför föreslås nu en stegvis höjning av brukningstaxan i Gävle för tre år framåt. Anledningen till höjningen innefattar bland annat omfattande investeringar i nytt vattenverk och reningsverk samt en fortsatt hög tillväxt genom fler exploateringsområden.
Läs mer