Var uppmärksam på personer som tar kontakt utan att du informerats om detta

Vi vill informera våra kunder och andra fastighetsägare om att det förekommer att personer som utger sig för att komma från Gästrike Vatten men som inte är vår personal, tar kontakt och vill komma in i fastigheten.

Då och då blir vi uppmärksammade på att det finns personer som utger sig för att komma från Gästrike Vatten, men som inte är vår personal, kontaktar fastighetsägare i våra kommuner.
Vi vill därför informera om att Gästrike Vatten ansvarar för drift och underhåll av VA-ledningarna i gatan, inte vatten och avlopp som finns inne i fastigheterna. 

Om vi har behov att titta på dina VA-ledningar eller läsa av mätare inne i din fastighet så kommer vi att avisera om detta innan vårt besök. Dessutom kan vår personal legitimera sig och de bär Gästrike Vattens kläder med vår logotyp väl synlig och de kör bilar märkta med vår logotyp.

Vid de tillfällen som vi har entreprenörer som utför arbete för Gästrike vatten AB och om de behöver komma in i din fastighet så  ska information skickas ut till dig innan.
Ibland anlitar vi även entreprenörer som utför arbete på vårt ledningsnät och som vid vissa typer av arbete beträder din tomt. Vi informerar även om detta via utskick och/eller via vår hemsida.

Är du osäker på om det verkligen är en Gästrike Vatten medarbetare som kontaktat dig, ring oss på telefon 020-37 93 00.
Nyheten skapad 2018-12-12 10:09:55
Senast ändrad 2019-03-11 09:05:41
Nyheter
2019-04-25
Visste du att smutsen på våra bilar bland annat innehåller oljerester och tungmetaller, som följer med i tvättvattnet när bilen tvättas? Om du tvättar bilen hemma på garageuppfarten eller gatan, sköljs det orenade vattnet ner i dagvattenbrunnen och rinner vidare ut i våra sjöar och hav. Den 26-27 april är det den stora biltvättarhelgen, välj då biltvätten istället så får du både en ren bil och tar samtidigt hand om vår miljö.
Läs mer
2019-04-16
Grundvattennivåerna är fortfarande låga i delar av Gävle och Ockelbo kommuner. I hela Östhammars kommun är situationen fortfarande ansträngd. Det finns många sätt som vi tillsammans kan hjälpas åt att spara på dricksvattnet på. Varje droppe räknas!
Läs mer
2019-04-12
Grundvattennivåerna är fortfarande låga i delar av Gävle och Ockelbo kommuner. I hela Östhammars kommun är situationen fortfarande ansträngd. Alla behöver hjälpas åt att spara på vattnet! De låga nivåerna beror på de senaste årens underskott av nederbörd, bland annat förra årets varma och torra sommar och höst.
Läs mer
2019-04-09
Gävle Energi, Gästrike Vatten och Gävle kommun genomför projekt tillsammans. I vår och sommar kommer vi att renovera infrastruktur längs Kyrkogatan och Norra Slottsgatan. Projekten börjar den 23 april.
Läs mer