VA-entreprenaden i Sälgsjön är klar


Entreprenadarbetet startades i april 2018 och slutfördes på utsatt tid och inom budget 30 november. Att arbeta med stora maskiner inne i ett bostadsområde ställer höga krav på både entreprenör och boende. God kommunikation och säker arbets- och boendemiljö har stått i fokus under entreprenaden. Vi vill rikta ett stort tack boende i Sälgsjön för visat tålamod under entreprenaden och till entreprenören för väl utfört arbete. Fastighetsägarna i Sälgsjön kan börja koppla in kommunalt VA i april 2019 som planerat säger Stefan Hedström, projektledare för VA Sälgsjön.
På bilden syns Fredric Eriksson, VA Ingenjör på Gästrike Vatten och Tommy Persson, Platschef på SVEAB Anläggning AB. 
Nyheten skapad 2018-12-03 11:00:39
Senast ändrad 2019-01-21 10:59:36
Nyheter
2019-04-25
Visste du att smutsen på våra bilar bland annat innehåller oljerester och tungmetaller, som följer med i tvättvattnet när bilen tvättas? Om du tvättar bilen hemma på garageuppfarten eller gatan, sköljs det orenade vattnet ner i dagvattenbrunnen och rinner vidare ut i våra sjöar och hav. Den 26-27 april är det den stora biltvättarhelgen, välj då biltvätten istället så får du både en ren bil och tar samtidigt hand om vår miljö.
Läs mer
2019-04-16
Grundvattennivåerna är fortfarande låga i delar av Gävle och Ockelbo kommuner. I hela Östhammars kommun är situationen fortfarande ansträngd. Det finns många sätt som vi tillsammans kan hjälpas åt att spara på dricksvattnet på. Varje droppe räknas!
Läs mer
2019-04-12
Grundvattennivåerna är fortfarande låga i delar av Gävle och Ockelbo kommuner. I hela Östhammars kommun är situationen fortfarande ansträngd. Alla behöver hjälpas åt att spara på vattnet! De låga nivåerna beror på de senaste årens underskott av nederbörd, bland annat förra årets varma och torra sommar och höst.
Läs mer
2019-04-09
Gävle Energi, Gästrike Vatten och Gävle kommun genomför projekt tillsammans. I vår och sommar kommer vi att renovera infrastruktur längs Kyrkogatan och Norra Slottsgatan. Projekten börjar den 23 april.
Läs mer