Gästrike Vatten deltar i Vattenuppropet

Det nationella uppropet syftar till att ge företag inom VA-branschen verktyg för att öka mångfalden i den egna verksamheten.
Bakom uppropet står Sobona (de kommunala företagens arbetsgivarorganisation) och branschrådet Vatten och Miljö. Tanken är att så många som möjligt av medlemsföretagen ska arbeta för ett inkluderande arbetsliv genom att ta emot en nyanländ praktikant i sin verksamhet.

- Nyanlända har kunskaper och erfarenheter som våra bolag behöver. Vi måste få till ett förändrat arbetssätt och strategier för rekryteringsprocessen. Praktikplatser för nyanlända är ett bra verktyg. Därför väljer vi att fortsätta att delta i Vattenuppropet, säger Lena Blad, VD Gästrike Vatten.Sobona bistår med stöd för de företag som anmäler sig till Vattenuppropet. Det innefattar bland annat information och utbildning, och HR, stöd i att etablera kontakter, konkreta verktyg och informationsmaterial.

Våga rekrytera smartare – här får du inspiration från deltagande företag »

Läs mer om Vattenuppropet »
Nyheten skapad 2018-11-30 15:31:51
Senast ändrad 2019-01-21 09:34:53
Nyheter
2019-04-25
Visste du att smutsen på våra bilar bland annat innehåller oljerester och tungmetaller, som följer med i tvättvattnet när bilen tvättas? Om du tvättar bilen hemma på garageuppfarten eller gatan, sköljs det orenade vattnet ner i dagvattenbrunnen och rinner vidare ut i våra sjöar och hav. Den 26-27 april är det den stora biltvättarhelgen, välj då biltvätten istället så får du både en ren bil och tar samtidigt hand om vår miljö.
Läs mer
2019-04-16
Grundvattennivåerna är fortfarande låga i delar av Gävle och Ockelbo kommuner. I hela Östhammars kommun är situationen fortfarande ansträngd. Det finns många sätt som vi tillsammans kan hjälpas åt att spara på dricksvattnet på. Varje droppe räknas!
Läs mer
2019-04-12
Grundvattennivåerna är fortfarande låga i delar av Gävle och Ockelbo kommuner. I hela Östhammars kommun är situationen fortfarande ansträngd. Alla behöver hjälpas åt att spara på vattnet! De låga nivåerna beror på de senaste årens underskott av nederbörd, bland annat förra årets varma och torra sommar och höst.
Läs mer
2019-04-09
Gävle Energi, Gästrike Vatten och Gävle kommun genomför projekt tillsammans. I vår och sommar kommer vi att renovera infrastruktur längs Kyrkogatan och Norra Slottsgatan. Projekten börjar den 23 april.
Läs mer