Säkrare vattenkvalitet i Gimo

För att säkerställa så god kvalitet som möjligt på dricksvattnet i Gimo utökar vi processtegen på vattenverket.
I enlighet med Livsmedelsverkets krav på dricksvatten och för att säkerställa dricksvattenkvaliteten till våra kunder kompletterar vi nu vår dricksvattenprocess med en desinfektion med hjälp av klor. Detta är ett komplement till den UV-rening vi idag har på dricksvattnet i Gimo.

Att desinficera med klor är en vanlig reningsmetod för dricksvatten både i Sverige och i övriga världen. Klor införs som extra komplement till reningen med UV-ljus för att säkerställa att de eventuella bakterier som finns i grundvattnet inte ska påverka kvaliteten på dricksvattnet hos dig som kund.  Dricksvattnet kan lukta och smaka svagt av klor men halterna som tillsätts är så låga att det vanligtvis inte känns på lukt och smak av dricksvattnet.

Vid frågor hänvisar vi till vår kundservice, telefon 020-37 93 00 eller mail info@gastrikevatten.se
Nyheten skapad 2018-11-28 11:47:15
Senast ändrad 2019-01-21 09:35:14
Nyheter
2019-04-25
Visste du att smutsen på våra bilar bland annat innehåller oljerester och tungmetaller, som följer med i tvättvattnet när bilen tvättas? Om du tvättar bilen hemma på garageuppfarten eller gatan, sköljs det orenade vattnet ner i dagvattenbrunnen och rinner vidare ut i våra sjöar och hav. Den 26-27 april är det den stora biltvättarhelgen, välj då biltvätten istället så får du både en ren bil och tar samtidigt hand om vår miljö.
Läs mer
2019-04-16
Grundvattennivåerna är fortfarande låga i delar av Gävle och Ockelbo kommuner. I hela Östhammars kommun är situationen fortfarande ansträngd. Det finns många sätt som vi tillsammans kan hjälpas åt att spara på dricksvattnet på. Varje droppe räknas!
Läs mer
2019-04-12
Grundvattennivåerna är fortfarande låga i delar av Gävle och Ockelbo kommuner. I hela Östhammars kommun är situationen fortfarande ansträngd. Alla behöver hjälpas åt att spara på vattnet! De låga nivåerna beror på de senaste årens underskott av nederbörd, bland annat förra årets varma och torra sommar och höst.
Läs mer
2019-04-09
Gävle Energi, Gästrike Vatten och Gävle kommun genomför projekt tillsammans. I vår och sommar kommer vi att renovera infrastruktur längs Kyrkogatan och Norra Slottsgatan. Projekten börjar den 23 april.
Läs mer
2019-04-01
Högfluorerade ämnen under åtgärdsgräns
Högflurorerade ämnen har många olika användningsområden i vårt samhälle som en följd av sina vatten-, fett- och smutsavvisande egenskaper. Ämnena är mycket svårnedbrytbara i naturen och de sprids lätt ibland annat vatten. 

Läs mer »