Hållbarhet och vatten inspirerar till studier

Idag fredag besökte deltagarna i studiecirkeln "Jakten på Gävles vatten" vår anläggning i Johanneslöt


Det är ett gäng engagerade och vetgiriga personer som deltar i studiecirkeln ”Jakten på Gävles vatten”. Studiecirkeln har utgått från boken med samma namn och sedan diskuterat vattenfrågor ur olika perspektiv.

- Vi är mycket intresserade av hållbarhetsfrågor och vatten är ju bland det allra viktigaste som vi måste ta hand om och värna, säger Gösta Karlestam, initiativtagare till studiecirkeln. De problem som uppstod i somras med vattenbristen väckte vårt intresse och nu har vi träffats under hela hösten för att diskutera vatten och hållbarhet.

Deltagarna i studiecirkeln gör även studiebesök. Idag kom de på besök på vår infiltrationsanläggning i Johanneslöt. Malin Delin, VA-strateg på Gästrike Vatten, visade anläggningen och berättade hur det fungerar att pumpa upp vatten från Gavleån för att förstärka grundvattendepån i Valboåsen.

- Tidigare i höstas gjorde vi en exkursion till en rad olika källor i Gävleområdet, berättar Birgitta Eriksson, f.d. geolog. Vi har många intressanta källor som är viktiga i sammanhanget och resan var mycket uppskattad.

- Flera studiecirklar är i gång och nästa termin kommer vi att fortsätta på vattentemat. Då med fokus på havet och Gävlebukten, avslutar Gösta Karlestam.
Nyheten skapad 2018-11-16 17:09:53
Senast ändrad 2019-01-21 10:39:14
Nyheter
2019-05-23
Bevattningsförbudet gäller fortfarande i hela Östhammars kommun och i Gävle-Valbo med ytterområden, centrala Ockelbo och Lingbo gäller fortfarande uppmaningen om att spara vatten. Grundvattennivåerna är fortfarande låga. Tack för att du följer våra uppmaningar och restriktioner, tillsammans gör vi skillnad!
Läs mer
2019-05-15
I Östhammars kommun pågår många arbeten med att förbättra det kommunala dricksvattnet, avloppshanteringen och ledningsnätet samt effektivisera och minimera användningen av dricksvatten. Gästrike Vatten arbetar med flera underhålls- och utvecklingsprojekt av reningsverk och vattenverk samt utredningar inom grundvatten, vattentäkter och reningsprocesser.
Läs mer
2019-05-13
120 fastighetsägare i Sälgsjön har nu tillgång till kommunalt VA och de första fastighetsägarna är redan inkopplade. I samband med att Gästrike Vatten avslutar projektet VA Sälgsjön startar fastighetsägarnas projekt med att utföra VA-installationer på sina egna fastigheter.
 
Läs mer
2019-05-09
För att vi fortsatt ska säkra leveransen av dricksvatten och rena avloppsvattnet för Gävle behöver vi fortsätta att utveckla det befintliga VA-nätet i takt med att Gävle kommun växer. Därför föreslås nu en stegvis höjning av brukningstaxan i Gävle för tre år framåt. Anledningen till höjningen innefattar bland annat omfattande investeringar i nytt vattenverk och reningsverk samt en fortsatt hög tillväxt genom fler exploateringsområden.
Läs mer
2019-05-06
Restriktioner för vattenanvändningen införs för hela Östhammars kommun från den 6 maj. Trots den nederbörd som kommit de senaste dagarna så är situationen ansträngd och vi ser att grundvattennivåerna sjunker. Alla behöver hjälpas åt för att spara på vattnet nu! Den nederbörd som kommer nu tas främst upp av växter och natur, vi behöver mycket mer nederbörd för att fylla på grundvattenmagasinen.
Läs mer
2019-05-06
Sverige har ett av världens bästa dricksvatten och det är vårt mest värdefulla livsmedel! För att trygga leveransen här och nu för våra kunder behöver vi skydda vårt dricksvatten och leveransen av det, att bygga vattenkiosker och låsa vattenposter är två sätt.
Läs mer