Hållbarhet och vatten inspirerar till studier

Idag fredag besökte deltagarna i studiecirkeln "Jakten på Gävles vatten" vår anläggning i Johanneslöt


Det är ett gäng engagerade och vetgiriga personer som deltar i studiecirkeln ”Jakten på Gävles vatten”. Studiecirkeln har utgått från boken med samma namn och sedan diskuterat vattenfrågor ur olika perspektiv.

- Vi är mycket intresserade av hållbarhetsfrågor och vatten är ju bland det allra viktigaste som vi måste ta hand om och värna, säger Gösta Karlestam, initiativtagare till studiecirkeln. De problem som uppstod i somras med vattenbristen väckte vårt intresse och nu har vi träffats under hela hösten för att diskutera vatten och hållbarhet.

Deltagarna i studiecirkeln gör även studiebesök. Idag kom de på besök på vår infiltrationsanläggning i Johanneslöt. Malin Delin, VA-strateg på Gästrike Vatten, visade anläggningen och berättade hur det fungerar att pumpa upp vatten från Gavleån för att förstärka grundvattendepån i Valboåsen.

- Tidigare i höstas gjorde vi en exkursion till en rad olika källor i Gävleområdet, berättar Birgitta Eriksson, f.d. geolog. Vi har många intressanta källor som är viktiga i sammanhanget och resan var mycket uppskattad.

- Flera studiecirklar är i gång och nästa termin kommer vi att fortsätta på vattentemat. Då med fokus på havet och Gävlebukten, avslutar Gösta Karlestam.
Nyheten skapad 2018-11-16 17:09:53
Senast ändrad 2019-01-21 10:39:14
Nyheter
2019-04-25
Visste du att smutsen på våra bilar bland annat innehåller oljerester och tungmetaller, som följer med i tvättvattnet när bilen tvättas? Om du tvättar bilen hemma på garageuppfarten eller gatan, sköljs det orenade vattnet ner i dagvattenbrunnen och rinner vidare ut i våra sjöar och hav. Den 26-27 april är det den stora biltvättarhelgen, välj då biltvätten istället så får du både en ren bil och tar samtidigt hand om vår miljö.
Läs mer
2019-04-16
Grundvattennivåerna är fortfarande låga i delar av Gävle och Ockelbo kommuner. I hela Östhammars kommun är situationen fortfarande ansträngd. Det finns många sätt som vi tillsammans kan hjälpas åt att spara på dricksvattnet på. Varje droppe räknas!
Läs mer
2019-04-12
Grundvattennivåerna är fortfarande låga i delar av Gävle och Ockelbo kommuner. I hela Östhammars kommun är situationen fortfarande ansträngd. Alla behöver hjälpas åt att spara på vattnet! De låga nivåerna beror på de senaste årens underskott av nederbörd, bland annat förra årets varma och torra sommar och höst.
Läs mer
2019-04-09
Gävle Energi, Gästrike Vatten och Gävle kommun genomför projekt tillsammans. I vår och sommar kommer vi att renovera infrastruktur längs Kyrkogatan och Norra Slottsgatan. Projekten börjar den 23 april.
Läs mer