”Luktfria” sportkläder hotar livet i våra sjöar och hav

Silver i sportkläder tvättas ur efter bara några tvättar och sköljs ner i avloppsvattnet. Det visar den nya rapporten ”Silverläckan” från Svenskt Vatten.

Sedan några år lanseras ”luktfria” sportkläder i flera av våra stora affärskedjor. Textilierna behandlas bland annat med antibakteriellt silver i syfte att vi som använder dem inte ska lukta svett.

Men redan efter tio tvättar har mycket av silvret läckt ut och sportkläderna har förlorat den tänkta funktionen. Silvret som tvättats ur följer med i avloppsvattnet och riskerar att hamna på botten av våra sjöar och hav. Där riskerar det sedan att tas upp av fiskar och sedimentlevande organismer. Spridning av silver kan dessutom bidra till spridning av antibiotikaresistens.  

Nya tvättråd
Med anledning av analysresultaten i rapporten har Svenskt Vatten tagit fram nya tvättråd för sportkläder som behandlats med silver. De föreslår att kläder med silver ska tvättas för hand och att tvättvattnet lämnas till återvinningscentralen. Men ännu bättre är det förstås att låta bli att köpa kläder med silver.

Antibakteriellt silver är giftigt och klassat som en biocid. Märkningen av kläder är många gånger otydlig och det framgår inte vilka verksamma biocider som de luktfria sportkläderna är behandlade med.

Svenskt Vatten arbetar nu för att stoppa spridningen av antibakteriellt silver i miljön och för att handeln ska börja fasa ut alla kläder och textilier som behandlats med silver. Dessutom måste tillverkarna bli mycket bättre på att märka sina plagg om det behandlats med en biocid.

Vad kan man göra själv?
Fråga i butiken vad sportkläderna har behandlats med. Undvik att köpa "luktfria" kläder om du inte är säker på att de inte innehåller silver.

Om du har sportkläder som är behandlade med silver så är rekommendationerna att du:
  • Tvättar kläderna för hand
  • Häll sedan det överblivna tvättvattnet i en dunk
  • Lämna dunken med tvättvattnet på återvinningscentralen.
Efter att rapporten släpptes har Kemikalieinspektionen meddelat att de startar en utredning av produkter med antibakteriellt silver.
Läs mer om detta samt om rapporten på Svenskt Vattens hemsida.

 
Nyheten skapad 2018-10-22 17:06:34
Senast ändrad 2019-01-21 10:40:49
Nyheter
2019-05-15
I Östhammars kommun pågår många arbeten med att förbättra det kommunala dricksvattnet, avloppshanteringen och ledningsnätet samt effektivisera och minimera användningen av dricksvatten. Gästrike Vatten arbetar med flera underhålls- och utvecklingsprojekt av reningsverk och vattenverk samt utredningar inom grundvatten, vattentäkter och reningsprocesser.
Läs mer
2019-05-13
120 fastighetsägare i Sälgsjön har nu tillgång till kommunalt VA och de första fastighetsägarna är redan inkopplade. I samband med att Gästrike Vatten avslutar projektet VA Sälgsjön startar fastighetsägarnas projekt med att utföra VA-installationer på sina egna fastigheter.
 
Läs mer
2019-05-09
För att vi fortsatt ska säkra leveransen av dricksvatten och rena avloppsvattnet för Gävle behöver vi fortsätta att utveckla det befintliga VA-nätet i takt med att Gävle kommun växer. Därför föreslås nu en stegvis höjning av brukningstaxan i Gävle för tre år framåt. Anledningen till höjningen innefattar bland annat omfattande investeringar i nytt vattenverk och reningsverk samt en fortsatt hög tillväxt genom fler exploateringsområden.
Läs mer
2019-05-06
Restriktioner för vattenanvändningen införs för hela Östhammars kommun från den 6 maj. Trots den nederbörd som kommit de senaste dagarna så är situationen ansträngd och vi ser att grundvattennivåerna sjunker. Alla behöver hjälpas åt för att spara på vattnet nu! Den nederbörd som kommer nu tas främst upp av växter och natur, vi behöver mycket mer nederbörd för att fylla på grundvattenmagasinen.
Läs mer
2019-05-06
Sverige har ett av världens bästa dricksvatten och det är vårt mest värdefulla livsmedel! För att trygga leveransen här och nu för våra kunder behöver vi skydda vårt dricksvatten och leveransen av det, att bygga vattenkiosker och låsa vattenposter är två sätt.
Läs mer
2019-04-25
Visste du att smutsen på våra bilar bland annat innehåller oljerester och tungmetaller, som följer med i tvättvattnet när bilen tvättas? Om du tvättar bilen hemma på garageuppfarten eller gatan, sköljs det orenade vattnet ner i dagvattenbrunnen och rinner vidare ut i våra sjöar och hav. Den 26-27 april är det den stora biltvättarhelgen, välj då biltvätten istället så får du både en ren bil och tar samtidigt hand om vår miljö.
Läs mer