Många underhållsarbeten i slutet av året

Gästrike vatten startar underhållsarbeten i flera kommuner under oktober och november. Vi renoverar och lägger nya ledningar på sträckor där vi har haft problem med vattenläckor och avloppsstopp. Underhållsarbetena ska vara klara senast 31 december 2018. Nya ledningar minskar risken för läckor och stopp i framtiden.

När vi gräver blir det en byggarbetsplats med buller, damm och trafikstörningar. Vi ber dig ha tålamod med underhållsarbeten som
pågår runt om i kommunerna.

I Gävle kommun kommer flera arbeten att utföras i Valbo och Gävle. I Älvkarleby kommun berörs Ekgatan och Färjevägen i Skutskär. I Östhammars kommun är det Björkvägen i Gimo som berörs av arbeten.  

Läs mer om våra underhållsarbeten
http://www.gastrikevatten.se/gavle
http://www.gastrikevatten.se/alvkarleby
http://gastrikevatten.se/osthammar2
Nyheten skapad 2018-10-12 12:24:52
Senast ändrad 2019-01-21 10:41:42
Nyheter
2019-04-25
Visste du att smutsen på våra bilar bland annat innehåller oljerester och tungmetaller, som följer med i tvättvattnet när bilen tvättas? Om du tvättar bilen hemma på garageuppfarten eller gatan, sköljs det orenade vattnet ner i dagvattenbrunnen och rinner vidare ut i våra sjöar och hav. Den 26-27 april är det den stora biltvättarhelgen, välj då biltvätten istället så får du både en ren bil och tar samtidigt hand om vår miljö.
Läs mer
2019-04-16
Grundvattennivåerna är fortfarande låga i delar av Gävle och Ockelbo kommuner. I hela Östhammars kommun är situationen fortfarande ansträngd. Det finns många sätt som vi tillsammans kan hjälpas åt att spara på dricksvattnet på. Varje droppe räknas!
Läs mer
2019-04-12
Grundvattennivåerna är fortfarande låga i delar av Gävle och Ockelbo kommuner. I hela Östhammars kommun är situationen fortfarande ansträngd. Alla behöver hjälpas åt att spara på vattnet! De låga nivåerna beror på de senaste årens underskott av nederbörd, bland annat förra årets varma och torra sommar och höst.
Läs mer
2019-04-09
Gävle Energi, Gästrike Vatten och Gävle kommun genomför projekt tillsammans. I vår och sommar kommer vi att renovera infrastruktur längs Kyrkogatan och Norra Slottsgatan. Projekten börjar den 23 april.
Läs mer