Tack alla besökare vid skördefesten vid Wij Trädgårdar!

Roligt att så många besökte vårt tält under Skördefesten! Här presenterar vi vinnaren i vår tipstävling!

Vinnare av den fina vattenkannan i tipstävlingen är Karin Andersson. Stort grattis till dig!
Det var fler som hade lika många rätt men Karin var närmast i utslagsfrågan.

Här är de rätta svaren:
 • Hur mycket vatten dricker en fullvuxen björk under en sommardag?
  Svar: 300 liter
 
 • Hur mycket vatten drar en vattenspridare som går i 20 minuter?
  Svar: 150 liter
 
 • Varför är fett i avloppsledningar ett problem?
  Svar: Det kan bli stopp i avloppet
 
 • Vad ska du göra med gamla läkemedel?
  Svar: Lämna in på apoteket
 
 • Hur mycket vatten dricker en vuxen ko som ger mjölk per dag?
  Svar: 80-120 liter
 
 • Hur mycket dyrare är flaskvatten jämfört med kranvatten?
  Svar: 200 gånger dyrare
 
 • Hur mycket vatten använder vi i Sverige i snitt per person och dygn?
  Svar: 140 liter

Utslagsfråga: Det fanns 161 stycken tops i burken

Tack för att du besökte oss!

Foto: Pernilla Heed
 
Nyheten skapad 2018-09-14 15:38:11
Senast ändrad 2019-01-21 10:43:37
Nyheter
2019-04-16
Grundvattennivåerna är fortfarande låga i delar av Gävle och Ockelbo kommuner. I hela Östhammars kommun är situationen fortfarande ansträngd. Det finns många sätt som vi tillsammans kan hjälpas åt att spara på dricksvattnet på. Varje droppe räknas!
Läs mer
2019-04-12
Grundvattennivåerna är fortfarande låga i delar av Gävle och Ockelbo kommuner. I hela Östhammars kommun är situationen fortfarande ansträngd. Alla behöver hjälpas åt att spara på vattnet! De låga nivåerna beror på de senaste årens underskott av nederbörd, bland annat förra årets varma och torra sommar och höst.
Läs mer
2019-04-09
Gävle Energi, Gästrike Vatten och Gävle kommun genomför projekt tillsammans. I vår och sommar kommer vi att renovera infrastruktur längs Kyrkogatan och Norra Slottsgatan. Projekten börjar den 23 april.
Läs mer
2019-04-01
Högfluorerade ämnen under åtgärdsgräns
Högflurorerade ämnen har många olika användningsområden i vårt samhälle som en följd av sina vatten-, fett- och smutsavvisande egenskaper. Ämnena är mycket svårnedbrytbara i naturen och de sprids lätt ibland annat vatten. 

Läs mer »