Hållbara vattentjänster i fokus för afrikanskt studiebesök

  
Trettio deltagare från fem afrikanska länder besöker Sverige och Gästrike Vatten för att lära mer om hållbara vatten och sanitetstjänster.
Sverige är ett framgångsland vad gäller hög kvalitet på vårt dricksvatten och vår hantering av avloppsvatten. På Gästrike Vatten jobbar vi mycket med hållbarhet och med att säkra vårt vatten för kommande generationer. Som ett led i detta arbete tar vi emot många besökare och delar gärna med oss av våra kunskaper och erfarenheter.

Under veckan har vi gästats av trettio yrkesverksamma ingenjörer, samhällsplanerare och tjänstemän från offentliga myndigheter, verksamma inom VA, men även folkhälsa och miljö samt tjänstemän från VA-bolag, och representanter från organisationer i Kenya, Tanzania, Uganda, Zambia och Rwanda.

I utbildningsprogrammet deltar 15 yrkesverksamma från 5 afrikanska länder. Med på bild är även Sara Larsson, Kommunsamordnare, Gästrike Vatten och Jenny Fredby, Programdirektör, ITP SUWAS.

- Vi är glada att Gästrike Vattens verksamhet uppmärksammas även internationellt, berättar Sara Larsson, kommunsamordnare på Gästrike Vatten. Deltagarna får ta del av våra erfarenheter både vad gäller teknik och samverkan. De är mycket intresserade och uttrycker att de fått inspiration och idéer till hur de kan samarbeta både internt och externt sina länder.


Programdeltagarna besökte vår filteranläggning vid Johanneslöt i Gävle. Karolina Stenroth, Teknik & Utveckling, Gästrike Vatten, berättade om hur anläggningen fungerar.

Deltagarna ingår i ett internationellt utbildningsprogram kallat SUWAS (Sustainable Urban Water & Sanitation. Programmet organiseras av företaget NIRAS i samarbete med den internationella organisationen WaterAid, med finansiering från Sida. Målet för programmet är att bidra till mer hållbara och rättvisa vatten- och sanitetstjänster, vilket också är ett av de hållbara utvecklingsmål, som antagits av FN, och som ska uppnås senast 2030.


Deltagarna fick information om hur det går till när vatten från Gavleån pumpas upp till filteranläggningen. 

På regional nivå, i deltagarnas hemländer, ska programmet bidra till förbättrad planering och genomförande av hållbara vatten- och sanitetstjänster i städer där hänsyn tas till alla medborgares rättigheter, behov och krav.

- Insatsen, som innefattar länder i både Asien och Afrika, startade 2016 och består av ett antal regionala programomgångar. Vi har sedan dess påbörjat fyra utbildningsprogram per år, berättar Jenny Fredby, Programdirektör, ITP SUWAS. Programmen pågår i 15 månader och erbjuder deltagarna ny kunskap, utökade professionella nätverk och lokalt stöd för att driva förändringar inom sina respektive organisationer. Många afrikanska städer växer snabbt och man behöver hitta metoder som passar landets egna förutsättningar för att kunna bygga och utveckla hållbar infrastruktur för vatten- och avloppshantering för alla invånare, avslutar Jenny Fredby.

  Jenny Fredby, Programdirektör ITP SUWAS, ansvarar för de internationella utbildningsprogrammen.
 

Läs mer om Gästrike Vattens filteranläggning »

Nyheten skapad 2018-09-07 12:28:39
Senast ändrad 2019-01-21 10:44:06
Nyheter
2019-04-16
Grundvattennivåerna är fortfarande låga i delar av Gävle och Ockelbo kommuner. I hela Östhammars kommun är situationen fortfarande ansträngd. Det finns många sätt som vi tillsammans kan hjälpas åt att spara på dricksvattnet på. Varje droppe räknas!
Läs mer
2019-04-12
Grundvattennivåerna är fortfarande låga i delar av Gävle och Ockelbo kommuner. I hela Östhammars kommun är situationen fortfarande ansträngd. Alla behöver hjälpas åt att spara på vattnet! De låga nivåerna beror på de senaste årens underskott av nederbörd, bland annat förra årets varma och torra sommar och höst.
Läs mer
2019-04-09
Gävle Energi, Gästrike Vatten och Gävle kommun genomför projekt tillsammans. I vår och sommar kommer vi att renovera infrastruktur längs Kyrkogatan och Norra Slottsgatan. Projekten börjar den 23 april.
Läs mer
2019-04-01
Högfluorerade ämnen under åtgärdsgräns
Högflurorerade ämnen har många olika användningsområden i vårt samhälle som en följd av sina vatten-, fett- och smutsavvisande egenskaper. Ämnena är mycket svårnedbrytbara i naturen och de sprids lätt ibland annat vatten. 

Läs mer »