Välbesökt informationsmöte om ny brunn i Valbo

Den nya brunnen i Valbo säkrar tillgången på vatten då Gävle växer.
Ökad tillväxt med fler boende i Gävle kräver också tillgång till mer dricksvatten. En ny brunn i Valbo ska säkra såväl att vi kan öka mängden vatten som fortsatt bra kvalitet.

Inför starten av grävningen för den nya brunnen bjöd Gästrike Vatten in allmänhet och media till ett informationsmöte på plats på Smäckvägen. Projektledning och sakkunniga fick svara på många frågor från de boende.


Projektledare Torbjörn Wallin berättar för Kaj Hemström, Inger Hemström och Ingrid Englund om den nya brunnen.


Tobias Kudermann, Gästrike Vatten, Margareta Stödberg, Tommy Holmgren, Malin Delin, Gästrike Vatten, Mona Krigsman och Monica Matton diskuterade hur arbetet med den nya brunnen kommer att gå till.


Malin Delin, VA-strateg, och Torbjörn Wallin, projektledare, båda från Gästrike Vatten, visar var man ska borra för den nya brunnen.

Borrningen har förberetts under flera månader och på onsdag 29 augusti startar arbetet. I samband med arbetet med den nya brunnen byter Gästrike Vatten även befintliga ledningar på Smäckvägen samt gräver ned en ny råvattenledning från Smäckvägen ner till Valbovägen och vidare till vattenverket vid Åbyvallen. Den nya brunnen kommer att provpumpas för att säkerställa att det finns tillräckligt med vatten av god kvalitet under 2019 innan den kan tas i drift.

Hör P4 Gävleborgs inslag om nya brunnen.

Nyheten skapad 2018-08-28 11:28:30
Senast ändrad 2019-01-21 10:44:55
Nyheter
2019-04-16
Grundvattennivåerna är fortfarande låga i delar av Gävle och Ockelbo kommuner. I hela Östhammars kommun är situationen fortfarande ansträngd. Det finns många sätt som vi tillsammans kan hjälpas åt att spara på dricksvattnet på. Varje droppe räknas!
Läs mer
2019-04-12
Grundvattennivåerna är fortfarande låga i delar av Gävle och Ockelbo kommuner. I hela Östhammars kommun är situationen fortfarande ansträngd. Alla behöver hjälpas åt att spara på vattnet! De låga nivåerna beror på de senaste årens underskott av nederbörd, bland annat förra årets varma och torra sommar och höst.
Läs mer
2019-04-09
Gävle Energi, Gästrike Vatten och Gävle kommun genomför projekt tillsammans. I vår och sommar kommer vi att renovera infrastruktur längs Kyrkogatan och Norra Slottsgatan. Projekten börjar den 23 april.
Läs mer
2019-04-01
Högfluorerade ämnen under åtgärdsgräns
Högflurorerade ämnen har många olika användningsområden i vårt samhälle som en följd av sina vatten-, fett- och smutsavvisande egenskaper. Ämnena är mycket svårnedbrytbara i naturen och de sprids lätt ibland annat vatten. 

Läs mer »