Nu häver vi restriktioner för användningen av dricksvatten i Totra, Bergby, Norrsundet, Hamrånge och Axmar by.


Det innebär att invånare i Totra, Berby, Norrsundet, Hamrånge och Axmarby åter kan använda dricksvattnet på ett normalt vis. Vi tackar alla som engagerat sig och varit sparsamma med dricksvattnet. Även om vattenläget nu är normalt vill vi uppmuntra våra kunder att bibehållagoda vanor som bidrar till sparsamhet med dricksvattnet.  

Tack för att du tar hand om vårt gemensamma vatten!
Nyheten skapad 2018-08-16 13:13:01
Senast ändrad 2019-01-21 10:45:40
Nyheter
2019-04-16
Grundvattennivåerna är fortfarande låga i delar av Gävle och Ockelbo kommuner. I hela Östhammars kommun är situationen fortfarande ansträngd. Det finns många sätt som vi tillsammans kan hjälpas åt att spara på dricksvattnet på. Varje droppe räknas!
Läs mer
2019-04-12
Grundvattennivåerna är fortfarande låga i delar av Gävle och Ockelbo kommuner. I hela Östhammars kommun är situationen fortfarande ansträngd. Alla behöver hjälpas åt att spara på vattnet! De låga nivåerna beror på de senaste årens underskott av nederbörd, bland annat förra årets varma och torra sommar och höst.
Läs mer
2019-04-09
Gävle Energi, Gästrike Vatten och Gävle kommun genomför projekt tillsammans. I vår och sommar kommer vi att renovera infrastruktur längs Kyrkogatan och Norra Slottsgatan. Projekten börjar den 23 april.
Läs mer
2019-04-01
Högfluorerade ämnen under åtgärdsgräns
Högflurorerade ämnen har många olika användningsområden i vårt samhälle som en följd av sina vatten-, fett- och smutsavvisande egenskaper. Ämnena är mycket svårnedbrytbara i naturen och de sprids lätt ibland annat vatten. 

Läs mer »