Kringkostnader för VA-utbyggnad blir en tvistefråga

Under åren 2014-16 genomfördes en utbyggnation av VA-nätet på Norrlandet i Gävle. Kringkostnader för huvudentreprenören har nu lett till en rättslig tvist.
Utbyggnationen av VA-nätet på Norrlandet var en nödvändig åtgärd då det befintliga ledningsnätet dels var mycket gammalt, dels inte var anslutet till det kommunala ledningsnätet. Dessutom är området attraktivt för nybyggnation. Att ha ett säkert och tryggt vatten- och avloppsnät är också i hög grad viktigt för vår miljö och för att säkra kvaliteten på vårt vatten.

Utbyggnationen berörde cirka 850 hushåll och vi lade nya ledningar som ökade Gävle Vattens totala VA-nät med 10 %. Eller en sträcka motsvarande ett maratonlopp, alltså cirka 4,2 mil!
 
Tvist med huvudentreprenören
En omfattande utbyggnation av denna omfattning genomförs efter upphandling oftast av större entreprenör. På Norrlandet var det PEAB som var huvudentreprenör i etapp två. Under arbetets gång så uppstod, enligt PEAB, oväntade hinder som krävde byggarbeten som inte ingick i entreprenaden. Gävle Vatten å sin sida, menar att dessa extra arbeten skulle ingå i entreprenaden. Då parterna inte har lyckats enats i frågan har PEAB valt att ta frågan vidare till domstol för att få en rättslig lösning. Muntlig förberedelse kommer att ske på onsdag den 23 maj.

- Utbyggnationen av VA-nätet på Norrlandet har blivit mycket lyckad, säger Tobias Kudermann, chef Teknik och Utveckling, Gästrike Vatten. Det är fråga om en stor entreprenad, men det hör ändå till ovanligheterna för Gästrike Vatten att det uppstår tvister av det här slaget. Nu avvaktar vi förhandlingen och hoppas kunna lösa den här tvisten så snart som möjligt.

Läs mer om projekt Norrlandet »

Nyheten skapad 2018-05-21 17:50:43
Senast ändrad 2019-01-21 10:51:27
Nyheter
2019-05-15
I Östhammars kommun pågår många arbeten med att förbättra det kommunala dricksvattnet, avloppshanteringen och ledningsnätet samt effektivisera och minimera användningen av dricksvatten. Gästrike Vatten arbetar med flera underhålls- och utvecklingsprojekt av reningsverk och vattenverk samt utredningar inom grundvatten, vattentäkter och reningsprocesser.
Läs mer
2019-05-13
120 fastighetsägare i Sälgsjön har nu tillgång till kommunalt VA och de första fastighetsägarna är redan inkopplade. I samband med att Gästrike Vatten avslutar projektet VA Sälgsjön startar fastighetsägarnas projekt med att utföra VA-installationer på sina egna fastigheter.
 
Läs mer
2019-05-09
För att vi fortsatt ska säkra leveransen av dricksvatten och rena avloppsvattnet för Gävle behöver vi fortsätta att utveckla det befintliga VA-nätet i takt med att Gävle kommun växer. Därför föreslås nu en stegvis höjning av brukningstaxan i Gävle för tre år framåt. Anledningen till höjningen innefattar bland annat omfattande investeringar i nytt vattenverk och reningsverk samt en fortsatt hög tillväxt genom fler exploateringsområden.
Läs mer
2019-05-06
Restriktioner för vattenanvändningen införs för hela Östhammars kommun från den 6 maj. Trots den nederbörd som kommit de senaste dagarna så är situationen ansträngd och vi ser att grundvattennivåerna sjunker. Alla behöver hjälpas åt för att spara på vattnet nu! Den nederbörd som kommer nu tas främst upp av växter och natur, vi behöver mycket mer nederbörd för att fylla på grundvattenmagasinen.
Läs mer
2019-05-06
Sverige har ett av världens bästa dricksvatten och det är vårt mest värdefulla livsmedel! För att trygga leveransen här och nu för våra kunder behöver vi skydda vårt dricksvatten och leveransen av det, att bygga vattenkiosker och låsa vattenposter är två sätt.
Läs mer
2019-04-25
Visste du att smutsen på våra bilar bland annat innehåller oljerester och tungmetaller, som följer med i tvättvattnet när bilen tvättas? Om du tvättar bilen hemma på garageuppfarten eller gatan, sköljs det orenade vattnet ner i dagvattenbrunnen och rinner vidare ut i våra sjöar och hav. Den 26-27 april är det den stora biltvättarhelgen, välj då biltvätten istället så får du både en ren bil och tar samtidigt hand om vår miljö.
Läs mer