Meny

Nu startar vi pumpning i Skutskär

Att säkra tillgången på dricksvatten i regionen är en strategiskt viktigt del för en långsiktig och trygg vattenförsörjning. Nu ska vi för första gången pumpa upp stora mängder vatten ur ett grundvattenmagasinet i Skutskär!

Varför ska vi provpumpa? Målet är att ta reda på hur mycket vatten det finns och se vilken kvalitet det har. Resultatet kommer att ligga till grund både för att säkra Älvkarlebys vattenförsörjning och till en utredning om en eventuell gemensam vattenproduktion.
 
– Vi ser ett stort behov att veta hur kapaciteten och kvaliteten ser ut i Skutskär, så denna provpumpning, kommer ge viktig information hur framtidens möjligheter ser ut säger Malin Delin, VA-strateg dricksvatten på Gästrike Vatten.
 

Media är välkomna när vi startar pumpningen

Måndagen den 16 juni, 2014, klockan 10.00 – 10.30 i Skutskär.

På platsen finns en nyborrad brunn som vi ska pumpa och ta vattenprover ur. Vi kommer att starta pumpen. Vattnet kan inte användas utan släpps ut i Dalälven. Malin Delin, VA-strateg dricksvatten, berättar om pumpningen och att säkra dricksvattenförsörjningen.
 

Att pumpa är en konkret del i ett långsiktigt arbete

Behov av nya vattentäkter finns dels i Älvkarleby och dels i Gävle. I Älvkarleby kommun ligger alla vattentäkter, en ordinarie och två reserv, i samma grundvattenmagasin. Det är sårbart, för om grundvattnet förorenas finns risk att alla vattentäkterna påverkas. Gävle Vatten AB är en av de största kunderna till Älvkarleby Vatten AB idag och köper till de priser som gäller i Älvkarleby kommun. Furuvik växer och det finns en önskan om att köpa mer vatten och avlopp. För att kunna sälja mer vatten måste en ny vattentäkt tas i bruk.

Grundvattenkartan visar att det finns ett stort grundvattenmagasin i Skutskär som idag inte används - frågan är bara hur mycket och vilken kvalitet det har? Genom att provpumpa får vi svar på det.


Regional samverkan

Resultatet från provpumpningen i Skutskär kommer även att ligga till grund för en utredning om gemensam vattenproduktion. Under 2014 utreder Gästrike Vatten tillsammans med Älvkarleby och Gävle kommuner flera frågeställningar och målet är att 2015 kunna fatta beslut om gemensam vattenproduktion för Gävle och Älvkarleby kommun ska ske eller inte.

 

En övergripande plan

Människan kan bygga samhällets Teknik och infrastruktur, men vattenresurser ligger där naturen en gång har skapat dem. Gästrike Vatten driver arbetet med en övergripande plan för att säkra tillgången av dricksvatten tillsammans med länsstyrelserna i två län och våra fyra kommuner (Gävle, Hofors, Ockelbo och Älvkarleby). Förra året identifierade Gästrike Vatten flera potentiella grund- och ytvattenresurser för dricksvattenförsörjning varav grundvattenmagasinet i Skutskär är ett.
 

För frågor vänligen kontakta             

Malin Delin, VA-strateg dricksvatten Gästrike Vatten, telefon 026-17 51 19, e-post malin.delin@gastrikevatten.se
 
Eva B Nilsson, kommunikatör Gästrike Vatten, telefon 070 72 98 138, e-post eva_b.nilsson@gastrikevatten.se
 
Sidan skapad 2014-06-12 11:10:39
Senast ändrad 2014-06-13 11:43:15