Vår vision

För ett samhälle med friskt dricksvatten, rena sjöar och hav med tillgång till långsiktigt hållbara och innovativa vattentjänster.

Mål

Gästrike Vattens strategiska verksamhetsmål för perioden 2015-2018:


Medborgare och kunder har förtroende för våra VA-tjänster

Säkra leveranser av god kvalitet ger medborgare och kunder en trygg VA-försörjning. Hög tillgänglighet och en enkel och tydlig kommunikation ger en god service

Gästrike Vatten är en attraktiv arbetsgivare
Stolta medarbetare är delaktiga och bidrar till bolagets framgångar. Kompetensutveckling och tydliga befogenheter ger medarbetarna trygghet i sina roller. Ett starkt varumärke är grunden för framtida behov av kompetens och god kännedom om Gästrike Vatten.
 
Gästrike Vatten har en långsiktigt hållbar VA-försörjning
Minskad miljöpåverkan och god hushållning av resurser ger en trygg och långsiktig VA-försörjning. Gästrike Vatten tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. En långsiktigt hållbar VA-försörjning styrs av vad som är tekniskt möjligt, ekonomiskt rimligt och ekologiskt motiverat.
 
Alla bolag uppfyller självkostnadsprincipen
Bolagen tar ut avgifter som motsvarar VA-verksamhetens nödvändiga kostnader. Varje generation bär sina egna kostnader för nyttjande av VA-verksamheten.
 
Sidan skapad 2014-03-25 09:04:17
Senast ändrad 2017-11-09 13:10:07