Nya ledningar på ValbogatanSlutbesiktning av arbetet på Valbogatan

Ledningarna är filmade och nu inväntar vi slutbesiktningen av arbetet. Eventuella anmärkningar åtgärdas av entreprenören innan kantsten och sista lagret med asfalt kan läggas.

Vill du få SMS när vi stänger av vattnet?
Registrera ditt nummer här.

Så påverkas du


I vår kommer vi att lägga på ytterligare ett lager asfalt på hela Valbogatan för att få ett hållbart resultat. I samband med detta byter Gävle Energi sensorer i trafikljusen på Kaplansgatan. Det blir begränsad framkomligheter under tiden som vi asfalterar. Entreprenör: Markax

Trafikstörningar
Valbogatan är öppen för trafik. Bussarna kör ordinarie väg från 15 december 2017.

Tidplan 

Arbetet har tidvis varit komplicerat eftersom det ligger mycket ledningar för vatten-, el- och kommunikation i gatan. Arbetet beräknades vara klart i slutet av november men drog ut två veckor på tiden.

Våren 2018
Hela Valbogatan asfalteras under våren 2018. Arbetet beräknas ta cirka 4 dagar, i samband med detta får trafikljusen på Kaplansgatan nya sensorer och kopplas in. Träden kommer att vara skyddade med brädor fram till att asfalteringen är klar och ny kantsten är lagd.

Byggarbetsplats

När vi gräver blir det en byggarbetsplats med buller, damm och trafikstörningar. Vi spärrar alltid av med staket, för din och vår säkerhet. Hjälp oss genom att respektera avstängningarna. Prata med dina barn om att de ska vara försiktiga när de vistas i området.

Vi kontaktar alltid räddningstjänsten, ambulansen och Gästrike Återvinnare m. fl. för att tala om vart, när och hur vi spärrar av gator så de kan planera eventuella utryckningar och tömningar. Ibland kommer räddningstjänsten ut på plats för att planera tillsammans med oss.

Inför och under ett grävarbete så har vi en dialog med markägare gällande de lov och tillstånd som vi behöver ha. Det kan vara till exempel för att använda en gång- och cykelväg för biltrafik, tillfälligt bygglov för en skylt och tillstånd för att lägga upp grus och jord.

Varför genomför vi arbetet?

Gästrike Vatten arbetar ständigt med att trygga leveransen av vatten och avlopp. Arbetet på Valbogatan genomförs för att ledningarna är gamla och behöver bytas ut samt anpassas för att Gävle växer.
Vi har även ett förändrat klimat att ta hänsyn till, vilket innebär att våra ledningar måste anpassas för att klara av större mängder regn- och smältvatten i våra dagvattenledningar.

Har du frågor?

Magnus Hillström
Byggledare, Gästrike Vatten
Tel: 026-17 51 12
Kundservice 020-37 93 00
E-post: info@gastrikevatten.se

Arkiv med brev och material

Information till boende 3 april
Anslag till trapphus
Information till näringsverksamheter
Presentation på informationsmöte 20 och 23 februari, 2017
Startdatum: 14 augusti vecka 40
Färdigt: 23 oktoberSidan skapad 2017-02-06 10:34:44
Senast ändrad 2018-03-26 16:18:46