Utredning samverkan VÄG

(Vatten Älvkarleby Gävle) 


Långt ner i Uppsalaåsen skyddad av mäktiga jordlager, flödar stora mängder grundvatten. I Älvkarleby pumpas grundvattnet upp och ger ett av Sveriges godaste kranvatten. Vattnet levereras till alla med kommunalt vatten i Älvkarleby kommun och Furuvik, Gävle kommun. Men det finns mer vatten!
 

Samverkan ger möjligheter

På uppdrag av Älvkarleby och Gävle kommuner utreder Gästrike Vatten möjligheter för en ny vattenproduktion. Syftet är att utreda hur mycket vatten av god kvalitet som finns och alternativ för hur vi kan använda det för att skapa nytta för invånarna i Älvkarleby och Gävle kommuner. Samverkansutredningen ska vara till nytta både för de som har kommunalt VA idag och skapa förutsättningar för tillväxt och utveckling i båda kommunerna och regionalt. Genom samverkan för en ny vattenproduktion ser kommunfullmäktige i både Älvkarleby och Gävle stor potential att säkra tillräckligt med dricksvatten av god kvalitet inför framtiden. Ett underlag för beslut om fortsatt arbete ska vara klart vintern 2017/2018.
 

Fördelarna som vi hoppas att utredningen ska visa

  • En mer robust och säker dricksvattenförsörjning, även i
  • framtiden
  • Mjukare vatten med mindre kalk
  • Fler vattentäkter och leverans från flera olika platser
  • Mer vatten som gör att båda kommunerna kan växa
  • Kostnadseffektivitet
     

Uppsalaåsen dolda rikedom

Uppsalaåsen bildades redan under istiden, men det finns fortfarande mycket kvar att ta reda på! Söder om Skutskär har grundvattnet i Uppsalaåsen pumpats upp och undersökt sedan sommaren 2014. Resultaten är positiva och visar på en stor mängd grundvatten att göra dricksvatten av. Nu fördjupas undersökningarna för att ta reda på hur mycket grundvatten som är möjligt att pumpa upp, vilken kvalitet det har och hur det rör sig i marken. Allt för att få ett så bra beslutsunderlag som möjligt!

Stark politisk förankring

Projektet som har en starkt politiskt förankring invigdes i Skutskär av politiker i februari 2016.Marie Larsson kommunalråd Älvkarleby kommun, Kenneth Holmström kommunstyrelsen Älvkarleby kommun, Inger Källgren Sawela kommunalråd Gävle kommun, Jörgen Edsvik kommunalråd i opposition Gävle kommun

Flera års arbete

Om kommunerna väljer att gå vidare eller inte med ett genomförande av samverkan beslutas vintern 2017/2018. Först efter det kommer Gästrike Vatten att fortsätta arbetet med vattentäkt, vattenskyddsområde, vattenverk och ledningssystem under många år. Vatten kan rinna i kranarna efter 2020.
Sidan skapad 2016-05-10 15:42:06
Senast ändrad 2017-12-15 08:54:53