Anmäl dig till våra hygienutbildningar


Riskhantering och dricksvattenhygein för markentreprenörer

Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel. Det är viktigt att all hantering och kontakt med VA-installationer sker med medvetenhet och rätt kunskap. Från 1 januari 2013 är det ett krav att alla som arbetar i våra anläggningar och entreprenader har gått utbildningen.

Kursdatum för 2018 kommer att läggas ut här under januari 2018.
 

Kursinnehåll
  • Aktuella VA-händelser
  • Risker i samband med ledningsarbete
  • Risker vid arbete i  anslutning till vattentäkter
  • Minimera risker för föroreningar  

 Kontakta gärna Jessica Zetterholm om du vill veta mer om utbildningen: jessica.zetterholm@gastrikevatten.se
Jag vill ha information om kursdatum 2018 *
Mailadress *