Styrelse för Östhammar Vatten AB

Jacob Spangenberg Ordförande (C)
Margareta Widen Berggren
Vice ordförande (S)
Pär-Olof Olsson
Ledamot (M)
Tomas Bendiksen Ledamot (S)
Jonas Svensson Ledamot (S)

Östhammar Vatten AB har beslutat att inte ha några suppleanter (ersättare).