Organisation

Utredningen heter VÄG (Vatten Älvkarleby Gävle) och har en stark förankring i Älvkarleby och Gävle kommuner, både politisk och hos tjänstemän.
 

Politisk styrgrupp

Marie Larsson (s) kommunalråd Älvkarleby
Kenneth Holmström (m) kommunstyrelsen Älvkarleby
Inga-Lil Tegelberg, ordförande Älvkarleby Vatten
Inger Källgren Sawela (m) kommunalråd Gävle
Jörgen Edsvik (s) kommunalråd i opposition Gävle (ska ersättas)
Ola Nilsson ordförande Gävle Vatten
 

Referensgrupp med tjänstemän från Älvkarleby och Gävle kommun

Anna-Karin Karlsson, kommunchef Älvkarleby kommun
Bert-Ola Dahlgren, förvaltningschef samhällsbyggnad Älvkarleby kommun
Vakant sakkunning Älvkarleby kommun
Göran Arnell, kommunchef Gävle kommun
Elisabet Jonsson förvaltningschef samhällsbyggnad Gävle kommun
Bo Bäckström planeringschef kommunledningskontoret Gävle kommun
 

Styrgrupp

Sponsor Lena Blad, VD Gästrike Vatten
Anneli Westin, ekonomichef Gästrike Vatten
 

Projektgrupp

Lena Hellström, Projektledare Gästrike Vatten
 
Sidan skapad 2016-05-10 16:34:46
Senast ändrad 2019-01-21 11:21:48