Pågående projekt i Ockelbo kommun

Gästrike Vatten är i ständig utveckling för att långsiktigt trygga en god dricksvattenförsörjning och en miljöanpassad
avloppshantering. Därför bygger vi nytt, byter ut till ny teknik och om det är möjligt så lagar vi gammalt. Här ser du
exempel på var vi är aktiva just nu.


Överföringsledning för vatten mellan Mobyheden och Säbyggeby

Gästrike Vatten har fått uppdraget av Ockelbo Vatten att bygga en överföringsledning för vatten mellan Mobyheden S och Säbyggeby.
Vi planerar att utföra arbetet under 2019. Syftet är att förbättra dricksvattenförsörjningen i Ockelbo centralort, denna överförings-
ledning kommer att ge både mer och bättre dricksvatten till invånarna.

Utbyggnad 2019
De flesta fastighetsägare har givit oss marktillträde ochLantmäteriet kommer att prioritera Gästrike Vattens ansökan om ledningsrätter. Det innebär att vi startar arbetet med att bygga delar av ledningen redan 2019.

Ledningarna kommer mestadels att ligga i anslutning till vägar och påverkar skog och annan mark.

Utstakning i början av september 2018

Gästrike Vatten kommer med början i slutet av vecka 35 staka ut den föreslagna ledningsdragningen över din fastighet. Syftet är att underlätta för en natur- och geologisk inventering av området. Utstakningen kommer också kunna vara en hjälp för dig att bilda dig en uppfattning om hur din mark kan komma att påverkas.


Inventering
Inventeringarna utförs av Tyréns och Sweco och påbörjas så snart utstakningen är klar och pågå under ett par veckor.

Korrigering av sträckningen
Efter samtal med flera av Er fastighetsägare har vi korrigerat första föreslaget på sträckning längs vissa delar. Främst i Norr. Utkast finns på vår hemsida.

 
Har du frågor är du välkommen att kontakta oss

torbjorn.wallin@gastrikevatten.se eller 026-17 51 27
jessica.zetterholm@gastrikevatten.se eller 026-17 51 46

Låsa vattenposter 

För att vi ska ha tillgång till rent vatten även i framtiden måste vi säkra vår hantering av dricksvatten. Därför har vi sedan en tid tillbaka börjat låsa vattenposter i Ockelbo och övriga medlemskommuner. 95 % av vattenposterna är låsta och arbetet med att låsa resten fortsätter under våren.
Vi renoverar Rabo vattentorn

Nu pågår en stor renovering av Rabo vattentorn. Tornet är gammalt och har inte genomgått någon stor renovering sedan det byggdes 1975.

Renovering av insidan är klar
Efter en omfattande inre renovering är nu Rabo vattentorn återigen i drift. Tornet har fått ett helt nytt inre ytskikt.

Renoveringen har ställt stora krav på styrning av driften för att klara kapaciteten till konsumenterna. Ett helt nytt körsätt/styrning utformats för att få de fyra vattenverken, att på ett så effektivt sätt som möjligt, försörja Ockebo med vatten.

Fasaden får ett lyft
Vi fortsätter att renovera fasaden under 2018.

Kul att veta
Tornet är cirka 40 meter högt och diametern är 12,5 meter. Reservoaren rymmer omkring 700 m3 och det är 198 trappsteg upp till taket. 

Frågor?
Kontakta vår kundservice på 020-37 93 00 eller skicka e-post till: info@gastrikevatten.se

Sidan skapad 2015-05-06 14:53:46
Senast ändrad 2018-11-08 16:44:43