Pågående arbeten i Ockelbo kommun

Gästrike Vatten är ständig utveckling för att långsiktigt trygga en god dricksvattenförsörjning och en miljöanpassad avloppshantering. Därför bygger vi nytt, byter ut till ny teknik och om det är möjligt så lagar vi gammalt. Här ser du exempel på var vi är aktiva just nu.
 

Äppelbacken Bysjön


Nu är utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp klar på Äppelbacken. Du som vill kan koppla in dig från och med november 2016.
Ockelbo kommun kommer att fatta beslut om verksamhetsområde i slutet av året.
Utskick till fastighetsägare vecka 42

Du som har en fastighet längs anslutningsvägen till det nya bostadsområdet Äppelbacken berörs av ett beslut om VA-utbyggnad.

Bakgrunden är att Ockelbo kommun önskar möjliggöra exploatering av nya fastigheter vid Äppelbacken. Som en del av infrastrukturen önskas kommunalt vatten och spillvatten och det är Gästrike Vatten som får uppdraget att bygga ut VA. Utbyggnaden omfattar både det nya området och befintliga fastigheter längs vägen.
Utbyggnaden leder både till en bra vatten och avloppshantering i området och en ökad attraktivitet för kommunen samt är en förutsättning för exploatering i området.
Sidan skapad 2015-05-06 14:53:46
Senast ändrad 2016-10-18 11:52:05