Pågående projekt i Ockelbo kommun

Gästrike Vatten är i ständig utveckling för att långsiktigt trygga en god dricksvattenförsörjning och en miljöanpassad
avloppshantering. Därför bygger vi nytt, byter ut till ny teknik och om det är möjligt så lagar vi gammalt. Här ser du
exempel på var vi är aktiva just nu.


Vi renoverar Rabo vattentorn

Nu pågår en stor renovering av Rabo vattentorn. Tornet är gammalt och har inte genomgått någon stor renovering sedan det byggdes 1975.

I första etappen får reservoaren ett nytt betongskikt invändigt. Arbetet pågår under 12 veckor, från september till december 2017 och utförs av Pierre Bygg.

Sämre tryck
Vattentornet töms på vatten under renoveringen. Du kan märka att vattentrycket blir lite sämre under de tider på dygnet som vatten-förbrukningen är hög i Ockelbo. 

Fasaden får ett lyft
Vi fortsätter att renovera fasaden under 2018.

Kul att veta
Tornet är cirka 40 meter högt och diametern är 12,5 meter. Reservoaren rymmer omkring 700 m3 och det är 198 trappsteg upp till taket. 

Frågor?
Kontakta vår kundservice på 020-37 93 00 eller skicka e-post till: info@gastrikevatten.se


Sidan skapad 2015-05-06 14:53:46
Senast ändrad 2017-09-07 11:11:17