Spola aldrig ner läkemedel eller kemikalier

Våra reningsverk kan inte ta hand om läkemedel och kemikalier. Det innebär att de passerar reningsverken och rinner ut i angränsande hav, sjö och vattendrag.

Lämna läkemedel till apoteken och kemikalier till kommunens insamlingsplats för farligt avfall.Med smarta val i vardagen bidrar du till friskt vatten, rena hav och sjöar. Vattnet ingår i ett evigt kretslopp, som vi alla är en del av. Tack för att du tar hand om det!
  • Lämna gamla och oanvända läkemedel till apoteken
  • Lämna kemikalier till kommunens insamlingsplats för farligt avfall
  • Använd aldrig hobby- och konstnärsfärger som innehåller kadmium

Många produkter vi använder i vardagen kan återvinnas
Våra miljöstationer tar hand om det avloppsverken, vattenverken och naturen inte kan. Du kan göra en stor insats genom att lämna avfall som innehåller miljögifter till återvinning, till exempel nagellacksflaskor, aceton, hårsprayburkar, olja, färg och lösningsmedel.
Sidan skapad 2015-03-20 14:45:20
Senast ändrad 2016-02-22 14:11:40