Pågående arbeten i Gävle kommun

Gästrike Vatten är i ständig utveckling för att långsiktigt trygga en god dricksvattenförsörjning och en miljöanpassad avloppshantering. Därför bygger vi nytt, byter ut till ny teknik och om det är möjligt så lagar vi gammalt. Här ser du exempel på var vi är aktiva just nu.

Nya VA ledningar på Dragbacksvägen 1 - 6 i Hagaström

Det har varit problem med läckor under en längre tid och därför byter vi ut vatten- och avloppsledningarna på Dragbacksvägen 1 – 6. Arbetet utförs av MB Gräv & Last AB och pågår från 10 september till 12 oktober 2018. Det blir begränsad framkomlighet under tiden som arbetet pågår.
 

Tidsplanering (preliminär)
10 – 14 sep             Förberedelser på Dragbacksvägen
14 sep – 10 okt      Grävning och byte av ledningar
11 – 12 okt             Återställningsarbete


Nya VA-ledningar i Marielund

Gästrike Vatten kommer att lägga nya VA-ledningar i Marielund eftersom de  befintliga ledningarna ligger olämpligt inom vattenskyddsområdet. Arbetet pågår från oktober till slutet av november 2018 och utförs av Furuviks Grävtjänst. Cykelbanan i Marielund kommer att påverkas av arbetet men inte bilvägarna. Se karta över vilka som påverkas

SMS om driftstörning
Vi skickar SMS om vi måste stänga av vattnet. Gå in och registrera ditt nummer i vår databas så får du ett SMS om det uppstår driftstörningar Driftinformation för vatten och avlopp.
OBS! Du som har en företagsmobil som är registrerad på en annan ort/adress måste själv lägga till ditt nummer i databasen för att du ska få information om driftstörningar.


Fler bostäder vid Västra Lindbacka

Kommunalt VA äGästrike Vatten kommer att lägga nya VA-ledningar i Marielund eftersom de  befintliga ledningarna ligger olämpligt inom vattenskyddsområdet.
Arbetet pågår från oktober till slutet av november 2018 och utförs av Furuviks Grävtjänst. Cykelbanan i Marielund kommer att påverkas av arbetet men inte bilvägarna.
r framdraget till de 60 nya bostäder som planeras vid Västra Lindbacka (etapp 2).

Nytt bostadsområde i Södra Hemlingby

Gävle växer och fler bostäder behöver skapas i attraktiva områden. Samhällsbyggnad Gävle planerar för ett helt nytt bostadsområde med cirka 500 bostäder söder om befintligt bostadsområde i Hemlingby. Bebyggelsen kommer att variera från villor och gruppbebyggda småhus till mindre flerfamiljshus och stadsvillor i 2-4 våningar. I området planeras också för gruppbostad, vård- och omsorgsboende samt förskola och skola. Gästrike vatten drar nya VA-ledningar till området.
Byggstart 2018
Det nya bostadsområdet i Hemlingby kommer att byggas i två etapper där detaljplan är antagen för etapp 1 som kommer att inrymma ca 420 bostäder. Byggstart för utbyggnad av infrasturktur för etapp 1 påbörjas under hösten 2016 och tillträde till tomter beräknas till sommaren/hösten 2018. Läs mer

Ny pumpstation i västra Kungsbäck

På västra sidan om E4 mot Mackmyra Whiskey ska vi byta en gammal pumpstation. Den kommer att pumpa spillvatten från västra Kungsbäck mot reningsverket. En ny pumpstation har modern teknik som gör att säkerheten blir högre.
Sidan skapad 2015-05-06 14:48:55
Senast ändrad 2018-09-04 11:10:30