Pågående arbeten i Gävle kommun

Gästrike Vatten är i ständig utveckling för att långsiktigt trygga en god dricksvattenförsörjning och en miljöanpassad avloppshantering. Därför bygger vi nytt, byter ut till ny teknik och om det är möjligt så lagar vi gammalt. Här ser du exempel på var vi är aktiva just nu.
Många underhållsarbeten under senhösten

Gästrike Vatten startar flera underhållsarbeten under oktober och november. Vi renoverar och lägger nya VA-ledningar på sträckor där vi har haft problem med läckor och stopp. Läs mer och se kartor nedan.
 

Geodetgatan 2-12, Hemlingby köpcentrum

Gästrike Vatten lägger om VA-ledningarna på Geodetgatan 2-12. Arbetet startar 9 oktober och pågår till mitten av november 2018.

På grund av skador på den relativt nyförlagda dagvattenledningen i området runt Geodetgatan 2-12 kommer entreprenören åtgärda dessa. Det är framför allt baksidan av affärslängan (ÖoB, Stadium Outlet, m. fl.) på Geodetgatan som påverkas.


Nya VA-ledningar på Dragbacksvägen 1 - 6 i Hagaström

Det har varit problem med läckor under en längre tid och därför byter vi ut vatten- och avloppsledningarna på Dragbacksvägen 1 – 6. Arbetet utförs av MB Gräv & Last AB och pågår från 10 september till 12 oktober 2018. Det blir begränsad framkomlighet under tiden som arbetet pågår.
 

Tidsplanering (preliminär)
10 – 14 sep             Förberedelser på Dragbacksvägen
14 sep – 10 okt      Grävning och byte av ledningar
11 – 12 okt             Återställningsarbete


Nya VA-ledningar i Marielund

Gästrike Vatten kommer att lägga nya VA-ledningar i Marielund eftersom de  befintliga ledningarna ligger olämpligt inom vattenskyddsområdet. Arbetet pågår från oktober till slutet av november 2018 och utförs av Furuviks Grävtjänst. Cykelbanan i Marielund kommer att påverkas av arbetet men inte bilvägarna. Se karta över vilka som påverkas

Mackmyravägen 18-35 och Åbrinken i Valbo

I början av november startar arbetet med att renovera vattenledningen på Mackmyravägen och Åbrinken. Arbetet beräknas vara klart 31 december 2018. Vattenledningen är gammal och dålig och det har varit problem med flera vattenläckor i området. Nu infodrar vi 400 meter av vattenledningen på Mackmyravägen och 600 meter av vattenledningen vid Åbrinken för att slippa problem i framtiden. Det blir begränsad framkomlighet under tiden som arbetet utförs. Markax som utför arbetet kommer att ha flera arbetslag, en uppställningsplats och en manskapsbod i området.  Se karta över vilka som berörs, Mackmyravägen 18-35 och Åbrinken

Lexevägen (Norra Brinken) Gävle

Gävle Energi håller på att byta en huvudmatning, när deras arbete är klart kommer Gästrike Vatten att byta två ventiler och gräva ned två brunnar. Arbetet utförs av Markax under november - december 2018. 

Bäckvägen - Skiljebrovägen och Östanbäcksallén - Lundgrens väg, Valbo

Arbetet startar vecka 41 och pågår till 31 december 2018. Nu infodrar vi 750 meter av vattenledningarna. En del av stäckan kommer vi att borra och därför kommer det bara att bli några gropar som syns. Arbetet utförs på grund av att ledningarna är gamla och det har varit flera vattenläckor i området. Framkomligheten blir begränsd under tiden som arbetet pågår.

Lindesnäsvägen 31 - 45, Hagaström

Sören Johansson AB Last & Grävmaskiner kommer att påbörja arbetet med att byta vatten-, spill, och dagvattenledningar på en del av Lindesnäsvägen. Arbetet tar minst tre månader att slutföra och pågår så länge det går att gräva innan vädret sätter stopp. Ledningarna är gamla och dåliga och det har varit problem med flera läckor och stopp.

Smäckvägen, Valbo

Ledningsarbete pågår på Smäckvägen. Arbetet till och med november 2018 och utförs mellan klockan 7 – 16. Läs mer 

Valbovägen - Åbyforsvägen, Valbo

Arbetet startar vecka 41 och pågår till mitten av november. Det blir begränsad framkomlighet på Valbovägen under 1,5 vecka då bara ett körfält är öppet. Åbyforsvägen är helt avstängd från Valbovägen till Åbyvallen under två veckor när grävningsarbete pågår. Läs mer


SMS om driftstörning
Vi skickar SMS om vi måste stänga av vattnet. Gå in och registrera ditt nummer i vår databas så får du ett SMS om det uppstår driftstörningar Driftinformation för vatten och avlopp.
OBS! Du som har en företagsmobil som är registrerad på en annan ort/adress måste själv lägga till ditt nummer i databasen för att du ska få information om driftstörningar.Nytt bostadsområde i Södra Hemlingby

Gävle växer och fler bostäder behöver skapas i attraktiva områden. Samhällsbyggnad Gävle planerar för ett helt nytt bostadsområde med cirka 500 bostäder söder om befintligt bostadsområde i Hemlingby. Bebyggelsen kommer att variera från villor och gruppbebyggda småhus till mindre flerfamiljshus och stadsvillor i 2-4 våningar. I området planeras också för gruppbostad, vård- och omsorgsboende samt förskola och skola. Gästrike vatten drar nya VA-ledningar till området.
Byggstart 2018
Det nya bostadsområdet i Hemlingby kommer att byggas i två etapper där detaljplan är antagen för etapp 1 som kommer att inrymma ca 420 bostäder. Byggstart för utbyggnad av infrasturktur för etapp 1 påbörjas under hösten 2016 och tillträde till tomter beräknas till sommaren/hösten 2018. Läs mer
 

Sidan skapad 2015-05-06 14:48:55
Senast ändrad 2019-02-27 10:40:49