Nya VA-ledningar på Gårdskärsvägen, GårdskärFörra året lade vi nya ledningar på Solvändan nu fortsätter vi att byta ut vatten- och avloppsledningar på Gårdskärsvägen, arbetet pågår från juni till slutet av december och utförs på vardagar klockan 06.30–16.00.


Arbetet dra ut på tiden, klart i slutet av december
Läs mer under "Tidplan"


Roligt att göra arbeten i Gårdskär

Vi och våra entreprenörer tycker att det är roligt att arbeta i Gårdskär och våra medarbetare på plats känner sig säkra och välkomna. Stort tack till dig för tålamod och vänlighet.


Tidplan

Vi har planerat arbetet tillsammans med vår entreprenör BJ Markbyggnads AB och Upplands Lokaltrafik för att påverka din vardag så lite som möjligt.

Arbetet drar ut på tiden - klart i slutet av december!
VA-ledningarna i Gårdskär har minimalt fall och därför är det extra viktigt att ledningarna ligger rätt. För att säkerställa detta så därför filmar vi alltid de nya ledningarna för att se att arbetet uppfyller våra kvalitetskrav. Vi har beslutat att justera ledningen på några ställen för att få långsiktig hållbarhet på VA-ledningarna i Gårdskär. Det innebär att arbetet kommer att pågå ett tag till, troligtvis till slutet av december. Det blir begränsad framkomlighet på Gårdskärsvägen när vi gräver upp och justerar ledningarna men trafiken fungerar som vanligt.

Vi asfalterar de överfarter som vi har grävt på Gårdskärsvägen inom de närmsta veckorna och sedan kommer vi tillbaka i vår för att slutföra resterande arbete.

Du är välkommen att kontakta vår kundservice på 020-37 93 00 eller info@gastrikevatten.se om du har frågor om arbetet.

Vi ber om ursäkt om arbetet orsakar svårigheter i din vardag och hoppas att du fortsätter ha tålamod under arbetets slutskede.

 

Så påverkas du

Karta över område som berörs

Arbetet utförs på vardagar klockan 06.30–16.00

Etapp 2: augusti – november
Vi arbetar inne på fastigheter längs vägen där vi har ledningar. Det blir begränsad framkomlighet och nedsatt hastighet på Gårdskärsvägen.

Vi ska passera Gårdskärsvägen i slutet av vecka 42 eller i början av vecka 43. Då blir det mycket begränsad framkomlighet. Ta gärna en annan väg.

Busstrafik
Busstrafiken går som vanligt. Aktuell trafikinformation finns på ULs hemsida.

Byggarbetsplats

När vi gräver blir det en byggarbetsplats med buller, damm och trafikstörningar. Vi spärrar alltid av med staket, för din och vår säkerhet. Hjälp oss genom att respektera avstängningarna. Prata med dina barn om att de ska vara försiktiga när de vistas i området.

Vi kontaktar alltid räddningstjänsten, ambulansen m. fl. för att tala om vart, när och hur vi spärrar av gator så de kan planera eventuella utryckningar och tömningar. Ibland kommer räddningstjänsten ut på plats för att planera tillsammans med oss.

Inför och under ett grävarbete så har vi en dialog med markägare gällande de lov och tillstånd som vi behöver ha. Det kan vara till exempel för att använda en gång- och cykelväg för biltrafik, tillfälligt bygglov för en skylt och tillstånd för att lägga upp grus och jord.

Varför genomför vi arbetet?

Ledningarna är gamla och vi har problem med att grundvatten läcker in i avloppsledningen. Nya VA-ledningar ger dig högre driftsäkerhet och minskar risken för stopp och skador i ledningsnätet. Vi utför arbetet för att ge dig en hållbar och effektiv vattenförsörjning och avloppsrening i framtiden.

Har du frågor?

Mattias Larsson
Byggledare Gästrike Vatten
070-109 06 16

Jessica Zetterholm
projektadministratör
026-17 51 46
Kundservice: 020-37 93 00
E-post: info@gastrikevatten.se

Arkiv med brev och material

► Brev om att arbetet påbörjas, maj 2017
► Informationsbrev, maj 2017
Sidan skapad 2017-05-05 10:43:33
Senast ändrad 2017-11-23 11:49:17