Frågor och svar

För frågor av specifik/privat karaktär, som till exempel:  Varför är min vattenräkning så hög? 
kontakta: info@gastrikevatten.se

Här har vi samlat vanligt förekommande frågor och svar.  Frågorna är indelade i följande kategorier:
KALKAVLAGRINGAR
HÅRDHET
PH-VÄRDE
TVÄTT
DISKMASKINER
VARMVATTEN
KLOR OCH ANDRA TILLSATSER
KLÅDA
MISSFÄRGAT VATTEN
LUKT
RADON/CESIUM 137
AKVARIER
RÅTTOR 

 

KALKAVLAGRINGAR - BELÄGGNINGAR

Fråga: Varför är det så mycket kalk i vattnet?
Svar: Kalk (kalcium) är ett grundämne som finns naturligt i berggrunden. Kalken löser sig till viss del med vattnet och följer med den vägen. Olika bergarter innehåller olika mycket kalcium och det avgör vilken kalciumhalt som vattnet får.

Fråga: Kan man göra något för att minska kalkhalten i vattnet?
Svar: Undvik onödigt hög temperatur i varmvattenberedaren, se även nedan VV-beredare. Det finns även anläggningar som man kan installera i sin fastighet för att minska kalkhalten.

Fråga:Hur får man bort kalkbeläggningar? 
Svar: Till lättare rengöring kan man använda citronklyftor eller citronsyra. Till grövre rengöring kan man använda ättiksyra eller fosforsyra. 

Fråga: Varför blir det en vit beläggning i kastruller när man kokar vatten? 
Svar: Detär kalken i vattnet som fälls ut när det hettas upp. Det är ofarligt och försvinner oftast när du diskar kastrullen. Om det sitter hårt kan du använda lite citronsyra vid rengöringen.  

HÅRDHET 

Fråga: Hur är hårdheten graderad? 
Svar: Tyska hårdhetsgrader är det vanligaste: °dH. Hårdhet är ett mått på vattnets innehåll av Kalcium och Magnesium, 1°dH =7,1 mg/l . Kalcium svarar för 90-95 % av den totala hårdheten. Hårdheten kan också anges i millimol och omräkningsfaktorn är då 0,179. Ex. 9 °dH x 0,179 = 1,6 millimol

0 - 2 °dH mycket mjukt
2 - 5 °dH mjukt
5 - 10 °dH medelhårt
10 - 20 °dH Hårt
> 20 °dH mycket hårt

 

PH-VÄRDE

Fråga: Vad betyder pH-värde? 
Svar: pH-värde  är ett mått på om vattnet är surt eller basiskt, mindre än 7 är surt, större än 7 är basiskt  och 7 är neutralt. Vattnet är svagt basiskt för att skydda vattenledningarna mot korrosion (rost).  

TVÄTT  

Fråga: Varför finns inte längre blekmedel i tvättpulvret? 
Svar: Man har av miljöhänsyn tagit bort blekmedlen från tvättmedlen. Dosera tvättmedel i proportion till hårdhet och tvättmängd.

 

DISKMASKINER  


Fråga: Vi har köpt en ny diskmaskin, behöver vi tillsätta salt i den för att avhärda vattnet? 
Svar: För nya diskmaskiner ska man alltid följa instruktionerna som följer produkten. För äldre maskiner får man prova sig fram om man blir nöjd med disken.

Fråga: Varför blir glasen som diskats i diskmaskinen vita?
Svar: Det beror på att diskmedlet, tillsammans med den höga disktemperaturen, påverkar så att glasen får en vit hinna. För att undvika att det händer kan man använda det speciella glasprogrammet som finns på diskmaskinen. Glasprogrammet har en lägre temperatur. Tänk på att ställa glasen i den övre korgen i diskmaskinen, temperaturen är lägre där. Det är också viktigt att inte överdosera diskmedlet.  

VARMVATTEN  

Om du har fjärrvärme hänvisar vi till Gävle Energi.
Har du egen varmvattenberedare är det bra att känna till att det är när vattnet hettas upp som kalkutfällningen sker. Temperaturen ska inte vara onödigt varmt, ca 65 grader är lagom. Varmare temperatur ökar kalkutfällningen. Det finns elektroniska kalklösare att installera som eventuellt kan minska kalkutfällningen. Rådgör med fackhandeln.

 

KLOR OCH ANDRA TILLSATSER


Fråga: Finns det några tillsatser i vattnet i Gästrike Vattens kommuner? 
Svar: Vi tillsätter natronlut för att justera pH-nivån. Det gör vi för att neutralisera kolsyran i vattnet så att det inte är aggressivt ute i vårt ledningsnät. Klor tillsätter vi också som en mikrobiologisk barriär.

Fråga: Varför tillsätter man klor i vattnet?
Svar: Klor i mycket små mängder används som desinfektionsmedel vid produktionen av dricksvatten. Kloret tar bort eventuella smittämnen och kan i vissa fall ge vattnet en svag klorsmak eller lukt.

Fråga: Kan man få bort kloret? 
Svar: Det är normalt helt onödigt att försöka ta bort den lilla klormängd som finns kvar i tappkranen. Om man har speciella skäl kan man låta vattnet stå i rumstemperatur över natten, då försvinner det mesta. En liten nypa askorbinsyra i en liter vatten tar bort det direkt.  

KLÅDA AV VATTNET  

Fråga: Varför kliar det när man har duschat? 
Svar: Det beror inte på vattnet utan på att huden är uttorkad. Var sparsam med tvål och använd fuktkräm.

 

MISSFÄRGAT VATTEN

Fråga: Vattnet är vitt, nästan som mjölk. Vad är det för fel? 
Svar: Det har kommit in luft i ledningarna. För att få bort luftbubblorna kan du spola kallvatten på flera tappställen (kök, badrum etc.) en stund. Det kan ta en liten stund, du kan prova dig fram. Om problemet kvarstår kan du kontakta vår kundservice på 020-37 93 00.

Fråga: Vattnet är rödbrunt/brunt. Vad är det för fel? 
Svar: Det är rost som lossnat från ledningarna. Efter en åtgärdad vattenläcka kan vattnet bli missfärgat eller grumligt. Det kan du enkelt åtgärda genom att spola rejält i flera kranar i några minuter. Kontakta vår kundservice om problemet kvarstår på 020-37 93 00.

Fråga: Vattnet är grått/svart. Vad är det för fel? 
Svar: Det är Mangan, ett helt ofarligt grundämne som finns naturligt i grundvattnet. Spola kallvatten på flera tappställen för att åtgärda problemet. rejält i minst 10 minuter och se om det försvinner, annars kontakta Gästrike Vatten på 020-37 93 00.

Fråga: Varför blir mitt blonda hår grönaktigt när jag tvättar det? 
Svar:  Det blir förmodligen missfärgat av kopparjoner från fastighetens kopparledningar. Vår vattenkvalitet är optimerad för att orsaka minsta möjliga kopparkorrosion.

Fråga: Varför har varmvattnet blivit gulgrönt till färgen (bara varmvattnet)? 
Svar:  Om man har fjärrvärme beror det troligen på att det blivit hål på värmeväxlaren. Värmeväxlarvattnet är färgat just för att detta ska synas. Kontakta Gävle Energi.  

LUKT  

Fråga: Varför luktar det ibland unket av vattnet på morgonen? 
Svar: Vatten som står i fastighetens ledningar över natten värms upp till rumstemperatur. Det kan gynna ofarliga mikroorganismer som orsakar lukt. Spola ur ledningen på morgonen innan vattnet används!

 

RADON - CESIUM 137

Fråga: Hur mycket radon/cesium finns det i vattnet? 
Svar Radon: I Gävle och Valbo är det ca 70-80 Bq (Bequerel) per liter, i Hedesunda ca 50 och i Hamrånge ca 30. Gränsvärdet är 100 Bq.
Svar Cesium: <2 Bq/l överallt.  

AKVARIER  

Fråga: Kan man använda kranvatten till akvarier? 
Svar: Det går alldeles utmärkt till vanliga akvariefiskar, man ska dock vara försiktig när man fyller ett akvarium första gången och låta vattnet stå på luftning ett par dygn innan man släpper i fisken. Vissa fiskarter och andra akvariedjur kräver specialkunskaper om vattenkemin. Zooaffären kan ge råd om detta. Man ska inte experimentera med att försöka sänka pH eller göra vattnet mjukare om man inte är kemikunnig.

 

RÅTTOR  

Fråga: Vad gör man om man upptäcker råttor i avloppsbrunnen? 
Svar: Kontrollera om det är torrt i golvbrunnen på grund av liten användning. Försök att spola avloppsbrunnen och se om råttljuden upphör, annars kontakta en skadedjursfirma.  

Sidan skapad 2013-12-27 17:48:16
Senast ändrad 2018-07-13 12:05:45