Frågor och svar om att spara vatten

Hjälp till att använda vattnet smartare i Gävle, Ockelbo, Älvkarleby och Östhammar kommuner. Under det gångna året har det inte regnat eller snöat tillräckligt för att grundvattenmagasinen i marken skall fyllas på ordentligt. Grundvattennivån är mycket låg i alla våra kommuner. I Hofors har vi ytvatten och nivåerna är bra, men givetvis ska man alltid använda vattnet smart.
 
För att förbättra läget inför sommaren behöver vi din hjälp att spara vatten! Ta en snabbdusch istället för en lång. Stäng av vattnet när du borstar tänderna. Samla vatten i regntunnor för att kunna vattna i trädgården. Tvätta och diska med fulla maskiner. Lev ditt liv som vanligt och njut av våren - men tänk dig för hur du använder vattnet.
 
Varenda droppe räknas. Tack!
 
Hur kan jag använda mitt vatten smart?
Många använder redan sitt vatten smart. Det tackar vi för!
 • Fyll disk- och tvättmaskiner helt innan du kör dem. Använd vattensnåla program.
 • Diska inte under rinnande vatten. Använd diskproppen eller en balja.
 • Ta en snabbdusch istället för en lång.
 • Stäng av duschen när du masserar in schampo och balsam i håret.
 • Duscha istället för att bada.
 • Stäng av kranen när du borstar tänderna. Använd gärna en tandborstmugg.
 • Ställ en kanna med vatten i kylskåpet så har du kallt vatten redo, istället för att spola i kranen tills det blir kallt. Spola dock ur vattnet som stått still i kranen. Det kan man samla upp för att till exempel vattna växter med.
 • Skala inte potatis under rinnande vatten.
 • Tvätta bilen i en biltvätt, gärna en som återanvänder tvättvattnet. Tvätta inte bilen så ofta, och inte hemma på gatan.
 • Spola toaletten med snålspolning.
 • Fundera om du verkligen behöver fylla din pool med dricksvatten, kan du fylla den med till exempel sjövatten istället? Eller fyll poolen endast en gång, och håll vattnet rent med hjälp av en reningspump och klor så kan du bada i samma vatten länge.
 • Samla regnvatten i tunnor eller damm för att vattna i trädgården.
 • Laga onödiga läckor, exempelvis en droppande kran eller en rinnande toalett.
 • Du som använder vatten på jobbet: diskutera hur ni kan använda vattnet smart på arbetsplatsen.                                                                 

Spelar det verkligen någon roll om jag sparar några liter vatten när jag borstar tänderna?
Ja, det betyder mycket. Nu spelar varje droppe roll, 6 liter vatten rinner det ut varje minut! Om vi alla hjälps åt tillsammans och om alla sparar sex liter per dag så blir det några procent av den totala förbrukningen i varje kommun. Det gör skillnad! 
 
Hur mycket vatten sparar jag på att ändra mina vanor?
 • 6 liter vatten rinner det ut varje minut! Det sparar du genom att stänga av kranen när du borstar tänderna.
 • Diska och tvätta med fulla maskiner. Diskmaskinen drar tio liter per disk och tvättmaskinen behöver 50 liter för varje tvätt.
 • 60 liter sparar du om du duschar fem minuter kortare och stänger av vattnet medan du tvålar in dig.
 • 55 liter per dygn går det åt om du har en droppande kran, det blir mer än 100 badkar per år. 

Hur länge ska jag spara vatten?
Grundvattentillgången kommer troligtvis att fortsätta vara låg även kommande år eftersom det krävs stora mängder nederbörd för att yt- och grundvattennivåerna ska återställas till en normal nivå.
Kommande månads nederbörd och vattenförbrukning avgör om vi hamnar i ett läge som kan kräva bevattningsförbud och vattenransonering. Gästrike Vatten arbetar intensivt på flera olika sätt med att öka mängden grundvatten ialla kommuner.

Hur mycket skulle det behöva regna för att nivån ska återställas till normal?
Det skulle behöva regna eller snöa motsvarande två års-nederbörder på hösten och vintern för att återställa grundvattennivåerna.
 
Varför har vi så lite grundvatten?
Under det gångna året har det inte regnat eller snöat tillräckligt för att grundvattenmagasinen i marken skall fyllas på. Grundvattennivån är mycket låg i alla våra kommuner. I Hofors har vi ytvatten och nivåerna är bra, men givetvis ska man alltid använda vattnet smart. 
 
Kan jag fortsätta dricka kranvatten?
Ja, dricksvattnet i kranarna är bra och du kan fortsätta använda det som vanligt. 
Kommer vattnet att ta slut helt?Om vi alla hjälps åt nu att spara vatten genom att använda det smart så är vår bedömning att vattnet inte kommer att ta slut. Däremot så avgör kommande månads nederbörd och vattenförbrukning om vi hamnar i ett läge som kan kräva bevattningsförbud och vattenransonering.
 
Vad gör Gästrike Vatten för att förbättra situationen?
För att få en stabil tillgång till vatten så krävs ett långsiktigt arbete. Gästrike Vatten arbetar intensivt på flera olika sätt för att med teknik öka mängden grundvatten. Bland annat så har vi sedan många år haft fokus på att utreda vilka vattenresurser som finns tillgängliga. De senaste fem åren har vi investerat cirka 2 – 5 miljoner kronor per år på att följa upp och utreda de vattentäkter som nyttjas idag och vilka alternativ och kompletterande vattenförekomster som finns och som skulle kunna användas som vattentäkt för att få en robust vattenförsörjning. Vi gör även utredningar av områden där det finns förutsättningar för infiltration av ytvatten för att förstärka grundvattenbildningen. Vi arbetar aktivt med att förbygga läckande ledningar och förnyelse av ledningsnätet.
Läs mer om våra åtgärder här »​
 
Varför har ni inte gjort något tidigare?
Gästrike Vatten arbetar intensivt på flera olika sätt för att med teknik öka mängden grundvatten. Vi är medvetna om att det varit låga nivåer fler år tidigare. 2012 och 2014 sparade vi vatten i Gävle till exempel, sedan dess har vi byggt en avancerad filteranläggning som hjälper oss att öka mängden grundvatten.
Läs mer om våra åtgärder här »​
 
Får jag fylla min pool nu?
Börja med att fundera på om du verkligen bheöver fylla din pool. Det finns inget förbud mot att fylla poolen i dagsläget men grundvattennivåerna är låga i alla våra kommuner och vi behöver  hjälpas åt att spara vatten genom att använda det smart. Varenda droppe räknas!

Om du fyller din pool är ett tips att fylla upp den en gång och sen hålla vattnet rent med hjälp av en reningspump och klor istället för att tömma och fylla den flera gånger. Ett annat alternativ är att åka till någon av kommunernas simhallar, badsjöar, utomhusbad eller till havet.
Hjälps vi alla åt att spara på vattnet kanske vi kan undvika ännu lägre grundvattennivåer och ett eventuellt bevattningsförbud.
 
Beror de låga nivåerna på läckor i ledningssystemet?
Alla ledningssystem läcker tyvärr lite, men bristen vi har nu beror främst på att det inte regnat och snöat tillräckligt. Vi letar efter läckor kontinuerligt och lagar dem. Vi arbetar också kontinuerligt med ledningsförnyelse. Misstänker du en vattenläcka så hör av dig till oss via telefon 020-37 93 00 eller info@gastrikevatten.se
 
Varför spolar vi ut vatten i Dalälven när vi har låga grundvattennivåer i Älvkarleby kommun?
Vattentäkten som vi utreder är ett helt eget magasin och vattentäkt. Det vi gör i den nya vattentäkten har ingen effekt på grundvattennivåerna i den vattentäkt som vi i dagsläget använder oss av. Vi kan inte heller använda oss av den nya vattentäkten innan vi har utrett vattenkvalitén och vattenmängden klart. Vatten från den nya vattentäkten kan rinna i kranarna tidigast 2021.
Att vi spolar ut vatten i Dalälven och även infiltrerar det i marken på flera ställen vid Mon är en del av utredning i samverkan om vatten för Älvkarleby och Gävle. Läs mer om utredningen här »
 
Sidan skapad 2017-04-18 08:37:43
Senast ändrad 2017-06-28 14:48:13