Frågor och svar om bevattningsförbud
Bevattningsförbud införs för hela Östhammars kommun från den 20 juni. Grundvattennivåerna är fortfarande väldigt låga och situationen är ansträngd. Alla behöver hjälpas åt att spara på vattnet nu! De låga nivåerna beror på att det inte har regnat eller snöat tillräckligt under de gånga åren för att grundvattenmagasinen i marken ska fyllas på ordentligt. 

Det kommunala dricksvattnet ska i första hand användas till mat, dryck och hygien. Genom att följa bevattningsförbudet hjälper du till att spara på grundvattnet så att det räcker till förskolor, äldreboenden och vardagslivet hemma.
 
Varenda droppe räknas. Tack!
 


 
 
 

 
 Vad innebär bevattningsförbud?
Förutom att du ska fortsätta använda vattnet smart innebär de ytterligare restriktionerna att:
 
Dricksvatten ska främst användas till mat, dryck och hygien.
 • Vattna inte med kommunalt dricksvatten, varken nyplanterad eller befintlig växtlighet, annat än med vattenkanna. Det gäller för enskilda bostäder, flerfamiljsfastigheter, offentliga och privata verksamheter. Samla upp och använd regnvatten till bevattning istället.
 • Fyll inte pooler eller badtunnor med kommunalt dricksvatten. Det gäller även uppblåsbara pooler, badtunnor och spa-bad. Besök istället våra kommunala simhallar och badplatser. Använd gärna annat vatten är kommunalt dricksvatten för att fylla din pool.
 • Bevattna inte fotbollsplaner, tennisplaner eller liknande med kommunalt dricksvatten.
 • Tvätta inte bilen med kommunalt dricksvatten med vattenslang eller högtryckstvätt. Vi hänvisar istället till auktoriserade tvätthallar och självservicehallar som återanvänder tvättvattnet.
 • Tvätta inte fasader, altaner och staket eller liknande med kommunalt dricksvatten med vattenslang eller högtryckstvätt. Det gäller oavsett om det är du som fastighetsägare eller en inhyrd entreprenör som utför arbetet.
                                                                 
Var gäller bevattningsförbudet?
Bevattningsförbudet gäller det kommunala dricksvattnet i hela Östhammars kommun.
 
Gäller det även för Gävle, Hofors, Ockelbo och Älvkarleby?
Det är inget bevattningsförbud i Gävle, Hofors, Ockelbo eller Älvkarleby. Däremot är grundvattennivåerna fortfarande låga i Gävle, Ockelbo och Älvkarleby och där gäller fortfarande uppmaningen om att spara på vattnet. Tillsammans gör vi skillnad och vi försöker undvika att hamna i ett läge med restriktioner i även dessa kommuner. I Hofors använder vi ytvatten och i dagsläget är bedömningen att vattnet i Hofors räcker, men man ska givetvis alltid använda vattnet smart.
 
Hur länge gäller bevattningsförbudet i Östhammars kommun?
Restriktioner för användandet gäller det kommunala dricksvatten i hela Östhammars kommun från den 20 juni och tillsvidare. Grundvattentillgången kommer troligtvis att fortsätta vara låg även kommande år eftersom det krävs stora mängder nederbörd för att yt- och grundvattennivåerna ska återställas till en normal nivå. Blir det en förändring så kommer vi att tala om det.
 
Är det ok att vattna i trädgården om jag har å, sjö eller havsbevattning?
Ja, absolut! Har du redan en inkoppling i din trädgård med vatten från en å, sjö eller hav går det jättebra att vattna med det.
 
Varför införs bevattningsförbud?
Grundvattennivåerna är mycket låga i Östhammars kommun och situationen är ansträngd. Grundvattennivåerna kommer att fortsätta sjunka nu under sommaren. De låga nivåerna beror på att det inte har regnat eller snöat tillräckligt under de gånga åren för att grundvattenmagasinen i marken ska fyllas på ordentligt.
 
Kan jag ansöka om undantag från bevattningsförbudet?
Nej, det kan du inte göra. Bevattningsförbudet gäller för allt kommunalt dricksvatten.
 
Min granne struntar i bevattningsförbudet. Hur och var anmäler jag grannen?
Din granne känner kanske inte till bevattningsförbudet, så prata med din granne om du har möjlighet. Läget är allvarligt och vi behöver alla hjälpas åt att spara vatten. Dricksvattnet ska i första hand användas till mat, dryck och hygien.
 
Vad händer om jag inte följer bevattningsförbudet?
Vi hoppas att alla hjälps åt att påminna varandra och prata om anledningen till förbudet, istället för att anmäla varandra. Men om någon kraftigt bryter mot förbudet, då har vi rätt att stänga av vattenförsörjningen. Genom att följa restriktionerna hjälper du till så att vattnet räcker till förskolor, äldreboenden, näringsliv och vardagslivet hemma med vatten till matlagning, tvätt med mera.
 
Gäller bevattningsförbudet även för mig med egen brunn?
Bevattningsförbudet gäller endast för kommunalt dricksvatten. Har du en egen brunn ansvarar du själv för att bedöma om ditt vatten räcker för att vattna med. Prata med din kommun om du har fler frågor om din brunn.
 
Kan jag ta vatten från sjöar och hav istället för dricksvatten?
Kontakta Länsstyrelsen för information om vad som gäller kring anmälan och tillstånd för att ta vatten ur sjöar och hav.
 
Jag har sett att företag vattnar trots förbudet. Då kan väl jag också göra det?
Många företag tar redan vatten till bevattning från sjöar och hav. Eller så kanske de inte känner till bevattningsförbudet. Prata gärna med företaget om du har möjlighet. Läget är allvarligt och vi behöver alla hjälpas åt att spara vatten. Det kommunala dricksvattnet ska i första hand användas till mat, dryck och hygien.
 
Får jag köpa vatten från en annan kommun för att fylla min pool?
Det är generellt låga vattennivåer i hela landet. Du kan köpa vatten från en annan kommun, men stora delar av landet har också problem med vattenförsörjningen. Du kan själv kontakta en annan kommun och undersöka möjligheterna.   
 
Varför väljer man att hålla alla badhus öppna som vanligt? Då hjälper de ju inte till att spara vatten.
I ett badhus kan väldigt många bada. Då det från 20 juni gäller restriktioner för att fylla pooler med dricksvatten så håller badhusen öppet för att så många som möjligt ändå ska kunna bada. Här hittar du information om bad och öppettider »​
 
Får inte mina barn bada i en uppblåsbar pool?
Nej, det får de tyvärr inte som läget är nu. Vi hänvisar till kommunens allmänna badplatser och badhus istället. Eller fyll din pool med annat än kommunalt dricksvatten. 
 
Om jag nu inte får tvätta bilen med slang på garageuppfarten, hur ska jag veta vilken biltvätt jag ska åka till istället? Vilka biltvättar återanvänder vattnet?
Vi har tyvärr ingen sammanställning över biltvättar som återanvänder vattnet. Fråga gärna din biltvätt. Det viktigaste är att du åker till en gör-det-själv-hall eller biltvätt och inte tvättar bilen hemma på garageuppfarten.
 
Så får du en fin trädgård och sparar på vattnet samtidigt
 • Spara regnvattnet från stuprör i tunna och använd det för vattning
 • Vattna tidigt på morgonen eller sent på kvällen med vatten som du samlat i regntunnor. Undvik att vattna mitt på dagen när det är som varmast.
 • Placera krukor med känsliga växter på skuggiga platser under soliga dagar
 • Använd täckodling. Det hjälper till att minska markens vattenavdunstning
 • Lägg inte nya gräsmattor och plantera inte nya häckar under sommartid. Gör det hellre på hösten, det vill säga i september och framåt.
   
Jag har redan fyllt min pool, måste jag tömma den nu?
Nej, du behöver inte tömma din pool. Har du redan fyllt den så kan ni bada i den. Men du får inte fylla i mer vatten eller tömma den och fylla i nytt vatten.
 
Sidan skapad 2017-06-19 09:32:50
Senast ändrad 2017-06-22 06:56:56