Forskning om dricksvatten och ledningsnät

Sedan 2013 har Gästrike Vatten medverkat i forskningsprojektet H2O som leds av Livsmedelsverket. Studien handlar om dricksvatten och ledningsnätet – vad händer med dricksvattnet när det distribueras i ledningsnätet och hur kan vi mäta det?

I Gävle har vi intervjuat konsumenter i samband med händelser på ledningsnätet, till exempel vid vattenläckor. Gästrike Vatten och Chalmers har också samlat in runt 100 dricksvattenprover i Gävle vid två tillfällen 2014 och 2015.

Frågeställningar projektet hoppas kunna svara på är om händelser på ledningsnätet kan påverka hälsan negativt och vilka omständigheter som leder till störst risk. Ytterligare ett mål inom projektet är att utvärdera och utveckla nya analysmetoder för att kunna kontrollera den mikrobiella dricksvattenkvaliteten. All datainsamling är nu klar och projektet jobbar för fullt för att sammanställa resultaten i rapporter. Sedan 2013 har flera kommuner arbetat i projektet.

Ibland går ledningar sönder

Sverige har cirka 70 700 km kommunala dricksvattenledningar i varierande ålder, storlek och material.  Ibland går ledningar sönder och i Sverige blir det tusentals läckor och andra händelser på ledningsnäten varje år. I samband med en händelse kan det finnas risk att mikroorganismer som kan göra konsumenter magsjuka når dricksvattnet.

Ett säkrare dricksvatten

Målet med projektet är att öka kunskapen för att stödja kommunala dricksvattenproducenter i strävan att skapa ett säkert dricksvatten. Studien är en del i ett större projekt om mikrobiologiska risker i dricksvatten. Syftet är att utreda riskerna och ta fram nya och mer specifika analysmetoder för att mäta mikrobiologisk dricksvattenkvalitet.

Det var cirka 20 händelser som följdes upp med telefonintervjuer i Gävle. Vi frågade om dricksvattenkonsumtion, hälsa och hushållets vanor och om någon i hushållet nyligen varit sjuk. Vi intervjuade både i områden som berördes av händelsen men också i referensområden. 

Om vi pratat med dig: Tack för att vi fick intervjua dig och för att vi fick ta vattenprov hemma hos dig!

Frågor?

Karolina Stenroth, processingenjör vatten på Gästrike Vatten
karolina.stenroth@gastrikevatten.se, 026 17 51 48

För mer information om studien http://www.slv.se/h2o 

Sidan skapad 2016-05-11 09:58:11