Bruknings­avgift i Ockelbo kommun

Avgifter från 2017-02-01 i svenska kronor. Ockelbo kommun har tagit beslut om avgifterna i fullmäktige den 19 december 2016.

Rörlig avgift

Den rörliga delen beror på hur många kubikmeter (m3) vatten du använder.
Rörlig avgift
Exklusive moms
Inklusive moms
Rörlig avgift för vatten- och avlopp 22,80 kr/m3 28,50 kr/m³
Rörlig avgift för vatten 9,10 kr/m³ 11,40 kr/m³
Rörlig avgift för avlopp 13,70 kr/m³ 17,10kr/m³
En avgift per m2 tomtyta och år för bortledning av dagvatten 0 kr 0 kr
En avgift per m2 tomtyta och år vid behov av rening av dagvatten från fastigheten 0 kr 0 kr


Fast mätaravgift

Den fasta mätaravgiften beror på hur stor vattenmätare du har och om din fastighet klassas som småhus eller övrig fastighet i fastighetstaxeringen.


Villor och fritidshus (småhus)

 7 öre per liter
Exempel för ett typhus A: För en villa med en årsförbrukning på 150 m3 är kostnaden drygt 7 öre per liter, inklusive moms.
Fast mätaravgift småhus
Exklusive moms
Inklusive moms

Fast mätaravgift för vatten och avlopp med mätare qn 2,5 (20 mm)

5 216 kr per år

6 519 kr per år

Fast mätaravgift för bara vatten med mätare qn 2,5 (20 mm)

2 086 kr per år

2 608 kr per år

Fast mätaravgift för bara avlopp

3 129 kr per år

3 912 kr per årStorförbrukare, hyreshus, samfälligheter och industrier
(övriga fastigheter)

 5 öre per liter
Exempel för ett typhus B: För ett flerbostadshus med 15 lägenheter, en årsförbrukning på 2 000 m³ och två parallellkopplade mätare qn 2,5 är kostnaden drygt 5 öre per liter, exklusive moms.
Fast mätaravgift för vatten och avlopp övriga fastigheter
Exklusive moms
Inklusive moms
1 x qn 2,5 (1 x 20 mm) 15 134 kr per år 18 917 kr per år
2 x qn 2,5 (2 x 20mm) 48 005 kr per år 60 006 kr per år
3 x qn 2,5 (3 x 20 mm) 94 210 kr per år 117 763 kr per år
4 x qn 2,5 (4 x 20 mm) 155 651 kr per år 194 564 kr per år
1 x qn 6 (1 x 25 mm) 102 404 kr per år 128 005 kr per år
2 x qn 6 (2 x 25 mm) 204 807 kr per år 256 008 kr per år
3 x qn 6 (3 x 25 mm) 319 497 kr per år 399 371 kr per år
4 x qn 6 (4 x 25 mm) 491 536 kr per år 614 420 kr per år
1 x qn 10 (1 x 40 mm) 204 807 kr per år 256 008 kr per år
2 x qn 10 (2 x 40 mm) 348 172 kr per år 435 215 kr per år
3 x qn 10 (3 x 40 mm) 675 863 kr per år 844 828 kr per år
4 x qn 10 (4 x 40 mm) 942 111 kr per år 1 177 639 kr per år
1 x qn 15 (1 x 50 mm) 646 913 kr per år 808 641 kr per år
2 x qn 15 (2 x 50 mm)  1 163 126 kr per år 1 453 908 kr per år

En del fastigheter är anslutna endast till vatten eller endast till avlopp. Då gäller dessa mätaravgifter. 
Fast mätaravgift för endast vatten övriga fastigheter
Exklusive moms
Inklusive moms
1 x qn 2,5 (1 x 20 mm) 6 053 kr per år 7 567 kr per år
2 x qn 2,5 (2 x 20mm) 19 202 kr per år 24 003 kr per år
3 x qn 2,5 (3 x 20 mm) 37 684 kr per år 47 106 kr per år
4 x qn 2,5 (4 x 20 mm) 62 262 kr per år 77 827 kr per år
1 x qn 6 (1 x 25 mm) 40 963 kr per år 51 203 kr per år
2 x qn 6 (2 x 25 mm) 81 923 kr per år 102 403 kr per år
3 x qn 6 (3 x 25 mm) 127 799 kr per år 159 748 kr per år
4 x qn 6 (4 x 25 mm) 196 615 kr per år 245 769 kr per år
1 x qn 10 (1 x 40 mm) 81 923 kr per år 102 403 kr per år
2 x qn 10 (2 x 40 mm) 139 270 kr per år 174 087 kr per år
3 x qn 10 (3 x 40 mm) 270 345 kr per år 337 931 kr per år
4 x qn 10 (4 x 40 mm) 376 345 kr per år 471 056 kr per år
1 x qn 15 (1 x 50 mm) 258 766 kr per år 323 457 kr per år
2 x qn 15 (2 x 50 mm) 465 250 kr per år 581 563 kr per år
Fast mätaravgift för endast avlopp övriga fastigheter
Exklusive moms
Inklusive moms
1 x qn 2,5 (1 x 20 mm) 9 080 per år 11 350 kr per år
2 x qn 2,5 (2 x 20mm) 28 804 kr per år 36 005 kr per år
3 x qn 2,5 (3 x 20 mm) 56 527 kr per år 70 658 kr per år
4 x qn 2,5 (4 x 20 mm) 93 391 kr per år 116 739 kr per år
1 x qn 6 (1 x 25 mm) 61 443 kr per år 76 803 kr per år
2 x qn 6 (2 x 25 mm) 122 884 kr per år 153 605 kr per år
3 x qn 6 (3 x 25 mm) 191 698 kr per år 239 623 kr per år
4 x qn 6 (4 x 25 mm) 294 922 kr per år 368 653 kr per år
1 x qn 10 (1 x 40 mm) 122 884 kr per år 153 605 kr per år
2 x qn 10 (2 x 40 mm) 208 904 kr per år 261 130 kr per år
3 x qn 10 (3 x 40 mm) 405 518 kr per år 506 897 kr per år
4 x qn 10 (4 x 40 mm) 565 267 kr per år 706 584 kr per år
1 x qn 15 (1 x 50 mm) 388 148 kr per år 485 185 kr per år
2 x qn 15 (2 x 50 mm) 697 876 kr per år 872 345 kr per år
Sidan skapad 2017-01-19 13:24:29
Senast ändrad 2017-01-24 10:24:51