Pågående projekt i Älvkarleby kommun

Gästrike Vatten är ständig utveckling för att långsiktigt trygga en god dricksvattenförsörjning och en miljöanpassad avloppshantering. Därför bygger vi nytt, byter ut till ny teknik och om det är möjligt så lagar vi gammalt. Här ser du exempel på var vi är aktiva just nu.
 Gårdskärsvägen, Gårdskär (länk)

Under 2016 bytte vi VA-ledningar på Solvändan i Gårdskär. Nu fortsätter arbetet med att byta VA-ledningar på Gårdskärsvägen 2017. Arbetet beräknas pågå till slutet av december.  Det är ett förebyggande arbete, ledningarrna är gamla och behöver bytas ut.
 
Sidan skapad 2015-05-06 14:54:39
Senast ändrad 2017-11-23 11:47:30